123RF

Biologia medyczna – nowa dyscyplina w naukach medycznych

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Marzena Sygut-Mirek
|
Od 11 listopada zaczyna obowiązywać nowa klasyfikacja ministra edukacji i nauki, dotycząca dziedzin i dyscyplin naukowych. Wśród nauk medycznych i o zdrowiu pojawia się nowa dyscyplina – biologia medyczna.
W znowelizowanym rozporządzeniu ministra edukacji i nauki, dotyczącym dziedzin i dyscyplin naukowych, które zaczyna obowiązywać od 11 listopada, będzie 56 dyscyplin w dziesięciu dziedzinach nauki i sztuki. Do tej pory było 47 dyscyplin i osiem dziedzin.

Pięć dyscyplin w medycynie
Dotychczas w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu funkcjonowały cztery dyscypliny naukowe, teraz będzie ich pięć – są to:
– biologia medyczna,
– nauki farmaceutyczne,
– nauki medyczne,
– nauki o kulturze fizycznej,
– nauki o zdrowiu.

Jak podkreślali ustawodawcy, proponowane rozwiązanie przyczyni się do stworzenia bardziej sprzyjających warunków do rozwoju badań naukowych w Polsce, w szczególności w nowo utworzonych dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych.

Chodzi o rozwój obszaru biologii medycznej
Wyodrębnienie wspomnianej nauki – biologii medycznej – to pokłosie rekomendacji Rady Doskonałości Naukowej, która podkreślała, że rozwiązanie to ma na celu zapewnienie polskim środowiskom naukowym niezbędnej przestrzeni formalnej do dalszego rozwoju obszaru biologii medycznej. Rada rekomendowała także utworzenie biotechnologii w ramach dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych.

Wcześniej – w rozmowie z „Kurierem Medycznym” – prof. Anna Latos-Bieleńska, konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej, podczas VI Kongresu Wizja Zdrowia – Diagnoza i Przyszłość – Foresight Medyczny, wskazywała, że przy dzisiejszych brakach kadrowych w medycynie należałoby sięgnąć po dostępne zasoby – po biotechnologów i biologów molekularnych.

Znowelizowane rozporządzenie zostało negatywnie ocenione prze Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, już na etapie procedowania, 6 lipca 2022 r. W uchwale nr 26/2022 rada apelowała o wstrzymanie ich wprowadzania w życie do czasu przeprowadzenia analizy oraz wymiany opinii z przedstawicielskimi organami środowiska naukowego. RGNiSW przypomniała, że wśród założeń reformy nauki i szkolnictwa wyższego było dążenie do wyraźnego zmniejszenia liczby dziedzin i dyscyplin nauki – zgodnie z rozwiązaniami OECD.

Przeczytaj także: „Nauki nie ma bez stawiania pytań”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.