Wyślij
Udostępnij:
 
 
Materiały prasowe

Bogna Cichowska-Duma o uwagach do Krajowego Planu Odbudowy

Źródło: Bogna Cichowska-Duma
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 13.04.2021
 
 
Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA zgłosił uwagi do projektu KPO – wskazując na potrzebę dofinansowania systemu ochrony zdrowia i poprawę dostępu do leczenia zgodnego z wytycznymi klinicznymi. W tej sprawie dyrektor generalnej Bogna Cichowska-Duma wysłała pismo do ministra finansów Tadeusza Kościńskiego. Udostępniamy fragment dokumentu i szczegółową rozpiskę sugerowanych zmian.
Pismo dyrektor generalnej INFARMA Bogny Cichowskiej-Dumy do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego:
– Szanowny panie ministrze, w związku z odbywającym się procesem przygotowania i konsultacji Krajowego Planu Odbudowy, który ma stanowić kompleksowy program reform i projektów strategicznych, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, jako organizacja reprezentująca wiodące firmy sektora farmaceutycznego, prowadzące działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne przekazała uwagi do dokumentu.

Między innymi – na obszar zdrowia zostały w programie przewidziane środki w „Komponencie D - Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” w wysokości 4,262 mld euro, co stanowi około 17,9 proc. środków programu. Analiza dokonana w semestrze europejskim zwraca uwagę na niewystarczające finansowanie publiczne systemu ochrony zdrowia, które w Polsce stanowi 4,8 proc. PKB, podczas gdy średnia unijna w 2018 r. wynosiła 7 proc. PKB, co w połączeniu z nieoptymalną alokacją funduszy utrudnia funkcjonowanie i dostęp do systemu ochrony zdrowia. Wzrost nakładów na zdrowie w ostatnich latach nie poprawił dostępu do świadczeń zdrowotnych, a pandemia znacznie pogarszająca ten dostęp spowoduje również kumulację potrzeb zdrowotnych, które znacznie mocniej obciążą system po jej zakończeniu. W związku z powyższym oraz wypełniając zalecenia wskazane dla Polski w semestrze europejskim w postaci poprawy dostępności, odporności i skuteczności systemu ochrony zdrowia, środki przeznaczone na obszar zdrowia powinny być większe, aby była możliwa realna poprawa dostępu do usług medycznych oraz leczenia zgodnego z europejskimi wytycznymi klinicznymi.

Biorąc pod uwagę wskazane niezaspokojone potrzeby zdrowotne Polaków – zgodnie z ostatnim semestrem europejskim w 2018 r. odsetek ludności Polski zgłaszającej niezaspokojone potrzeby w zakresie badań medycznych wyniósł 4,2 proc., czyli znacznie więcej niż 2 proc. na poziomie Unii – postulujemy, aby w realizacji wyzwań rozwojowych wskazanych w KPO w zakresie wyższej jakości i lepszego dostępu do usług zdrowotnych zwrócić uwagę na poprawę dostępu do leczenia zgodnego z wytycznymi klinicznymi oraz nowoczesnych technologii, a także promowanie jakości świadczeń opieki zdrowotnej. Dlatego też w „Komponencie D. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” należy uwzględnić działania skierowane na tworzenie warunków umożliwiających zwiększenie dostępności do nowoczesnych, skutecznych leków i innych technologii medycznych, które pozwalają na leczenie zgodne z europejskimi wytycznymi klinicznymi. Odpowiednie propozycje uzupełnień zostały przedstawione w tabeli.

Jeśli chcesz ściągnąć zestawienie, kliknij w: Tabela uwag.

Przeczytaj także: „Beata Małecka-Libera pytała o Krajowy Plan Odbudowy” i „Krajowy Plan Odbudowy – ile pieniędzy na zdrowie?”.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe