Wyślij
Udostępnij:
 
 

Budujmy KOZ i uważajmy, żeby z tego nie wyszedł monster - ZOZ

Źródło: BL
Redaktor: Bartłomiej Leśniewski |Data: 26.01.2017
 
 
To główne przesłanie sesji poświęconej koordynowanej opieki zdrowotnej podczas konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia 2017. Marek Tombarkiewicz sprowokował dyskusję uznając wprowadzenie ZOZ za prapoczątki KOZ w Polsce. Chcieli dobrze, a co z tego wyszło?
Podczas dyskusji „Wizja i praktyka Koordynowanej Opieki Zdrowotnej – kontrowersje”, czyli sesja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia uczestnicy gorąco polemizowali z tezą Marka Tombarkiewicza. Ale przykład pouczający. Bo rzeczywiście powołaniu Zespołów Opieki Zdrowotnej w latach siedemdziesiątych towarzyszyły podobne cele. Tylko wykonanie zawiodło.

Tym razem ma nie zawieść. – A rok 2017 ma być przełomowy. Będziemy wprowadzać kolejne programy koordynowanej opieki zdrowotnej – zapowiadał Andrzej Jacyna, pełniący obowiązki prezesa NFZ.

- Oby z powodzeniem – sekundowała mu Małgorzata Gałązka-Sobotka, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia ekspert Uczelni Łazarskiego. – Bo dotychczas efektem naszych starań było jedynie zdiagnozowania, że koordynowanej ochrony zdrowia nie ma, wypracowaniem wskazań, i to w wielu wypadkach wszystko – dodawała.

Na możliwość i konieczność analizowania doświadczeń z krajów bardziej zaawansowanych niż my we wprowadzaniu KOZ wskazywał J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali i prezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia. – Nie jesteśmy wyspą – mówił. A nawet gdybyśmy byli, to i na wyspy docierają wiadomości i przykłady. Możemy uczyć się i na osiągnięciach, i na błędach – konkludował.

W sesji udział wzięli: Beata Buchelt, członek Rady Naczelnej PTKOZ; Andrzej Chełchowski, członek Rady Naczelnej PTKOZ, partner zarządzający w Kancelarii MillerCanfield; Małgorzata Gałązka-Sobotka, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia i ekspert ochrony zdrowia Uczelni Łazarskiego; Andrzej Jacyna, współzałożyciel PTKOZ, pełniący obowiązki prezesa NFZ; Michał Kępowicz, Philips; Jacek Krajewski, współzałożyciel PTKOZ, prezes Porozumienia Zielonogórskiego; Iga Rudawska, przewodnicząca Rady Naczelnej PTKOZ, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego; Anna Szczerbak, wiceprezes Zarządu PTKOZ, członek Rady Naczelnej PFSz; Marek Tombarkiewicz, wiceminister zdrowia.

Moderatorem był Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali i prezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia.

Dyskusja do obejrzenia poniżej:
 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe