Sejm

Co z 10 mld zł zysku funduszu? ►

Udostępnij:
– Ze sprawozdania Narodowego Funduszu Zdrowia za 2021 r. wynika, że w budżecie płatnika pozostało 10,4 mld zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na tzw. fundusz zapasowy – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia, w trakcie którego pozytywnie zaopiniowano roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego funduszu za ubiegły rok.
– Sprawozdanie przyjęto przez resort zdrowia, a minister zdrowia nie miał do niego uwag – zaczął wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Po chwili mówił o konkretnych kwotach.

– Ze sprawozdania wynika, że za 2021 r. przychody funduszu ogółem wyniosły ponad 136 mld zł, co stanowi ponad 101 proc. przychodów planowanych – w tym przychody ze składki na ubezpieczenia zdrowotne to ponad 103 mld zł, czyli 102 proc. początkowo zakładanych wpływów z tego tytułu. Koszty ogółem płatnika wyniosły ok. 126 mld zł, to jest 83 proc. planowanych kosztów – w tym koszty świadczeń opieki zdrowotnej to 112 mld zł, czyli 93 proc. pierwotnego planu. Największą pozycją w kosztach świadczeń zdrowotnych stanowi leczenie szpitalne, wynoszące ponad 60 mld zł – wyliczał wiceminister.

– Rok 2021 łącznie zamknął się z zyskiem w budżecie o wysokości 10,4 mld zł – podsumował.

Skąd te pieniądze znalazły się budżecie płatnika?

Wiceminister Kraska prezentując sprawozdanie, podkreślił, że „istotny wpływ na wypracowany zysk miało niepełne wykonanie planu świadczeń opieki zdrowotnej, co wynikało z faktu, że był to kolejny rok pandemii i działalność lecznic była ograniczona”.

Pierwotnie płatnik planował w 2021 r. na świadczenia zdrowotne wydać 120 mld zł – w sumie z tej puli wydano 112,5 mld zł, czyli o ponad 6 proc. mniej, niż zakładano.

Kraska poinformował, że „zanotowany zysk z 2021 r. zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na tzw. fundusz zapasowy”.

Do funduszu zostanie przekazane w sumie 10,4 mld zł.

O czym mówiono poza tym?

Posiedzenie – które odbyło się 15 września, a uczestniczyli w nim także dyrektor Departamentu Analiz i Informacji NFZ Dariusz Dziełak i dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego NFZ Dariusz Jarnutowski – w całości do obejrzenia poniżej.Transmisji nie można obejrzeć na niektórych telefonach komórkowych.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.