Tomasz Ozdoba/Kancelaria Senatu

Co z 13 mld zł na zdrowie? ►

Udostępnij:
Senatorowie zajęli się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który wcześniej przez opozycję nazywany był skokiem na kasę i – w opinii Biura Legislacyjnego Senatu – jest „niezgodny z zasadami demokratycznego państwa prawnego i legalizmu”. Tym razem skrytykowano i nowelizację, i Ministerstwo Zdrowia.
5 grudnia podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia jej przewodnicząca senator Beata Małecka-Libera zgłosiła wniosek o odrzucenie w całości nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą budżet Narodowego Funduszu Zdrowia zostanie w 2023 r. pomniejszony o 13 mld zł. Zgodnie z przepisami Ministerstwo Zdrowia od nowego roku nie będzie już finansowało świadczeń wysokospecjalistycznych, leków dla seniorów, programów leczenia hemofilii i AIDS, ani zakupu szczepionek, a te zadania zostaną przerzucone na fundusz. Projekt nie był konsultowany i opiniowany – krytykowała ten fakt senacka opozycja i część ekspertów.

14 grudnia ponownie zajęto się nowelizacją – tym razem podczas posiedzenia Senatu.

– Pomysł, aby szukać oszczędności w Ministerstwa Zdrowia, wydaje się kuriozalny. Ogromny dług zdrowotny, między innymi po pandemii COVID-19, wymaga dużego dofinansowania – mówiła senator Małecka-Libera, dodając, że „już w budżecie funduszu brakuje pieniędzy, co skutkuje zwiększającym się czasem oczekiwania na leczenie”. – Jeśli po przeforsowaniu zmian płatnik będzie miał dodatkowe zadania, na część z nich po prostu zabraknie pieniędzy – stwierdziła.

Małecka-Libera pozytywnie oceniła wyłącznie przepis umożliwiający zwolnienie z ustnej części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego lekarzy, którzy z części testowej uzyskali przynajmniej 75 proc. punktów. Przyznała jednak, że „uzupełnienie nowelizacji szeregiem zmian dotyczących zawodu lekarza zaakceptowanych przez to środowisko ma na celu wyłącznie utrudnienie decyzji o odrzuceniu ustawy w całości”.

Potem wcale nie było lepiej. Atakowali między innymi Alicja Chybicka, Agnieszka Gorgoń-Komor i Leszek Czarnobaj z Koalicji Obywatelskiej oraz Wojciech Konieczny z koła parlamentarnego Polskiej Partii Socjalistycznej – mówili o tym, że „ustawa jest niezgodna z konstytucją”, nazwali ją „bublem prawnym” i podkreślali, że „po raz pierwszy ministerstwo chwali się tym, że zmniejsza wydatki na zdrowie”.

Co na to odpowiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski?

Fragment posiedzenia dotyczący opisywanej ustawy do obejrzenia poniżej.Głosowanie nad ustawą zaplanowano na 15 grudnia.

Przeczytaj także: „Projekt ustawy o zawodzie lekarza niezgodny z konstytucją?”, „Budżet szpitalny czy potrzeby pacjentów?”, „Wyroby medyczne w ustawie o zawodzie lekarza”, „O 13 mld zł mniej na leczenie”, „Za pieniądze z funduszu zapasowego NFZ należy spłacić dług zdrowotny” i „Od ściany do ściany”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.