Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Co z kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych?

Źródło: Sejm
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 24.06.2022
 
 
Przedstawiciel resortu zdrowia odpowiada na interpelację poselską dotyczącą planowanej likwidacji Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych – informuje o terminie zmian i podaje liczbę podmiotów, które w związku z nimi będą musiały zakończyć swoją działalność.
Pytanie posłanki Pawliczak
Ministerstwo Zdrowia zapowiada zmiany dotyczące zamknięcia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych i przeniesienie realizowanych przez tę jednostkę zadań do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Posłanka Lewicy Karolina Pawliczak – w interpelacji – dopytuje resort o szczegóły, podkreślając, że interesuje ją to:
– na jakim obecnie etapie jest procedowanie niniejszego projektu,
– czy określony jest konkretny termin likwidacji CKPPiP,
– ile podmiotów kształcących obecnie pielęgniarki i położne będzie zmuszonych zakończyć swoją działalność,
– ile osób związanych z tą działalnością straci pracę.

Odpowiedź wiceministra Brombera
W sprawie wypowiada się wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

– Aktualnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace związane z analizą uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z przedmiotowym projektem zadania związane z kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych będą realizowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego od 1 stycznia 2023 r. – odpowiada wiceminister.

Wylicza też, ile jest podmiotów realizujących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

– W 2021 r. w omawianym obszarze kształciło ogółem 92 organizatorów, w tym 36 podmiotów będących przedsiębiorcami, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej – informuje Piotr Bromber, podkreślając, że „proponowane zmiany mogą mieć wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej przez 36 przedsiębiorców, o ile prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych jest dla nich jedynym przedmiotem prowadzonej działalności”.

– Projektowana regulacja aktualnie jest szczegółowo analizowana, przede wszystkim w aspekcie zapewnienia wysokiej jakości kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Polsce – podsumowuje Bromber, nie odpowiadając na pytanie o liczbę osób, które w związku ze zmianami stracą pracę.

Szczegóły interpelacji i odpowiedzi dostępne są na stronie internetowej: www.sejm.gov.pl/Sejm9/interpelacja33574.

Przeczytaj także: „Likwidacja CKPPiP to dobra decyzja”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.