Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Co z przepisami o Funduszu Kompensacyjnym?

Źródło: Sejm
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 06.12.2021
 
 
Posłowie PiS skierowali do Sejmu nowy projekt ustawy o Funduszu Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych – pierwszy raz będzie czytany najpewniej 8 grudnia. Zapisano w nim, że „odszkodowanie przysługiwałoby, gdy pojawią się działania niepożądane, które spowodują hospitalizację przez co najmniej 14 dni, albo wystąpi wstrząs anafilaktyczny”.
Przypomnijmy – przepisy o Funduszu Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych zapisano już w rządowym projekcie, który opublikowano na stronie internetowej Sejmu w sierpniu – druk o numerze 1449. W przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia zapisano, że utworzenie funduszu miało zachęcić do szczepień przeciw COVID-19 i do szczepienia w ogóle. Bo – jak uzasadniał wtedy rząd – „mimo że powikłań po szczepieniach jest niewiele, to zaufanie do nich zmniejsza się”. W projekcie były też przepisy zaostrzające kary za odmowę udzielania sanepidowi informacji w razie zagrożenia epidemiologicznego i za okłamywanie go w takich sytuacjach – do 30 tys. zł. Na lekarzy miał być nałożony obowiązek przekazywania sanepidowi danych dzieci, z którymi rodzice nie zgłaszają się na szczepienia obowiązkowe.

Projekt nie wszedł jednak pod obrady.

Jeśli chcesz ściągnąć rządowy projekt, kliknij w: Druk nr 1449 – rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

Za to na stronie internetowej Sejmu opublikowano informację o podobnych przepisach – o projekcie poselskim, którego pierwsze czytanie dokumentu autorstwa posłów PiS odbędzie się najpewniej 8 grudnia, a głosowanie 9 grudnia. Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw – to druk numer 1818. Podpisało się kilkudziesięciu posłów PiS i Porozumienia.

W projekcie 1818 zapisano skopiowane z rządowego projektu nowelizacji przepisy dotyczące powstania Funduszu Kompensacyjnego – i tylko te, a rządowe przepisy zawierały również inne zagadnienia dotyczące na przykład lepszego monitorowania odmów szczepień.

Co zapisano w projekcie poselskim?

Warunkiem wypłaty jest co najmniej 14-dniowa hospitalizacja
Między innymi to, że „świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało zarówno wtedy, gdy działanie niepożądane szczepionki było bezpośrednią przyczyną hospitalizacji, jak i wtedy, gdy następstwem działania niepożądanego było pogorszenie stanu zdrowia wymagające hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni”. – Podstawą do wypłaty świadczenia przy hospitalizacji trwającej krócej niż 14 dni będzie wyłącznie wstrząs anafilaktyczny, który choć jest stanem szybko pod wpływem leczenia ustępującym, stanowi poważne działanie niepożądane – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Świadczenia w przypadku szczepień rutynowych, ale niezalecanych
Docelowo świadczeniami kompensacyjnymi będą objęte szczepienia wykonane rutynowo w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych przede wszystkim dzieci i młodzieży do dziewiętnastego roku życia, nieobowiązkowe szczepienia akcyjne, które są przeprowadzane w sytuacji epidemii, organizowane przez organy państwa i finansowane ze środków budżetu państwa, takie jak szczepienia przeciw odrze, meningokokom lub COVID-19 oraz szczepienia akcyjne, które mogą być potencjalnie wprowadzane w stanie epidemii w przepisach wydanych na podstawie ustawy zakaźnej – na przykład przeciw chorobom o szczególnie wysokiej śmiertelności, jak w przeszłości ospa prawdziwa.

W przypadku szczepień obowiązkowych realizowanych w ramach rutynowego, corocznego Programu Szczepień Ochronnych świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało również w sytuacji, gdy obowiązkowe szczepienie ochronne zostało wykonane szczepionką inną niż ta, która została zakupiona przez ministra zdrowia. Świadczenie kompensacyjne nie obejmie natomiast przypadków działań niepożądanych, które wystąpiły po szczepieniu w ramach szczepień zalecanych.

Przyznane w drodze decyzji świadczenie kompensacyjne będzie zaliczane na poczet zadośćuczynienia lub odszkodowania w postępowaniu cywilnym.

Ile wyniesie świadczenie kompensacyjne?
Świadczenie kompensacyjne będzie miało charakter zryczałtowanej kwoty, a jego wysokość zależała przede wszystkim od długości okresu hospitalizacji. Świadczeniem kompensacyjnym zostaną objęte działania niepożądane, które wystąpiły w wyniku szczepień wykonanych przeciwko COVID-19 przeprowadzonych po dniu 26 grudnia 2020 r., oraz pozostałe szczepienia ochronne objęte przepisami projektowanej ustawy przeprowadzone od dnia 1 stycznia 2023 r. Elementem świadczenia kompensacyjnego mogą być także koszty dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu przez pacjenta hospitalizacji do wysokości 10 tys. zł, przy czym limit świadczenia kompensacyjnego wyniesie 100 tys. zł.

Z czego wynikają takie właśnie liczby? W uzasadnieniu czytamy, że „limity zostały oszacowane na podstawie przybliżonych wartości względem wysokości maksymalnego jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową”.

Jak ubiegać się o świadczenie?
– Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego może być złożony w terminie do roku od dnia, który był ostatnim dniem obserwacji albo hospitalizacji. W każdym przypadku okres na złożenie wniosku upływa w terminie trzech lat od dnia dokonania szczepienia – wyjaśniono w projekcie poselskim, uzasadniając, że „świadczenie będzie uzyskiwane w trybie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją administracyjną rzecznika praw pacjenta”. W toku postępowania zasięgnie on opinii Zespołu do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Od niekorzystnej decyzji będzie można odwołać się do sądu.

Co poza tym znalazło się w poselskim dokumencie?

Jeśli chcesz ściągnąć projekt, kliknij w: Druk nr 1818 – poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

Przeczytaj także: „Co z ustawą o Funduszu Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych?” i „Ile za powikłania poszczepienne?”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.