Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Co ze zniesieniem stażu podyplomowego?

Udostępnij:
W 2021 r. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych opowiedziała się za zniesieniem stażu podyplomowego, czemu w podjętym stanowisku sprzeciwiła się Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Jaka w tej kwestii jest opinia wybranego na rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. Zbigniewa Krasińskiego?
– To jest złożony problem – zaczyna prof. Zbigniew Krasiński, cytowany w Biuletynie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

– Jak wiemy, w wielu krajach europejskich nie ma stażu podyplomowego. Uznaje się, że ostatni rok studiów powinien spełniać de facto rolę roku stażowego. Wówczas studenci w warunkach praktyki klinicznej mogą doskonalić podstawowe umiejętności, przygotowujące ich do samodzielnej pracy. Rozumiem także tych, którzy mają obiekcje wobec takiego rozwiązania. Organizacja klinicznych zajęć to wyzwanie związane z zapleczem szpitalnym, a przede wszystkim wobec kadr. Małe grupy studentów muszą mieć faktycznego opiekuna, a właściwie tutora. Uważam, że likwidacja stażu bądź zmiana jego formy to dobry kierunek. Pamiętajmy też, że uczelnie medyczne w ostatnich latach zrobiły ogromny skok w upraktycznianiu nauczania. Studenci idą do klinik, mając już dobre przygotowanie dzięki zajęciom w centrach symulacji medycznej. Jednak taka zmiana powinna być poprzedzona wspólną analizą rozwiązań europejskich i naszych programów nauczania. W dyskusję należy włączyć izby lekarskie – wyjaśnia ekspert, podając przykład Wielkiej Brytanii.

– Bliskiej mi z racji rodzinnych – mój syn kończył tam medycynę – dodaje.

– Wielka Brytania to kraj, który akurat ma staż podyplomowy, ale realizowany w inny sposób. Studia lekarskie trwają 5–6 lat, a po nich jest 24-miesięczny staż. Tyle że lekarze stażyści zarejestrowani w izbach przyjmują już pacjentów. Mają opiekunów i pracują w trybie rotacyjnym w różnych miejscach, ale są zdecydowanie bardziej samodzielni. Takie rozwiązanie powoduje, że do systemu lekarz trafia szybciej niż w Polsce, mimo że pełny cykl trwa dłużej – stwierdza prof. Krasiński.

– Zmiana obecnej formuły stażu to dobry kierunek, ale musi być poprzedzony określonymi modyfikacjami kształcenia i konsensusem środowiskowym – podsumowuje.

Tekst opublikowano w Biuletynie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 2/2024 – przed wyborami, po których rektorem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu został prof. Zbigniew Krasiński.

Przeczytaj także: „Wizja prof. Zbigniewa Krasińskiego” i „Prof. Zbigniew Krasiński rektorem”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.