Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dariusz Grzanka prorektorem

Udostępnij:

Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika kierować będzie prof. Dariusz Grzanka.

Od 1 września br. do 2028 r. prorektorem Collegium Medicum będzie prof. Dariusz Grzanka z Wydziału Lekarskiego. 12 kwietnia odebrał   nominację od rektora elekta prof. Andrzeja Tretyna.

O nowym prorektorze
Prof. Grzanka jest tam dobrze znany – ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Bydgoszczy, stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2005 r., a habilitację (już na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK) w 2016 r. na podstawie pracy pod tytułem „Strukturalno-funkcjonalne powiązanie jądrowej aktyny i białka SATB1 w procesie indukowanej śmierci komórek”.

Jest autorem lub współautorem niemal 300 publikacji.

Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą czterech obszarów badawczych:
● udziału cytoszkieletu w procesach śmierci komórkowej,
● znaczenia rokowniczego białka SATB1 oraz jego funkcjonalnego powiązania z F-aktyną jądrową,
● zaangażowania F-aktyny w organizację połączeń międzykomórkowych,
● poszukiwania niekanonicznych funkcji białek cyklu komórkowego.

Był kierownikiem i wykonawcą grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Jednym z efektów realizacji tych grantów było uzyskanie wielokrotnie nagradzanego patentu na „stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych”, którego jest współautorem.

Prof. Dariusz Grzanka w codziennej praktyce lekarskiej zajmuje się̨ diagnostyką histopatologiczną i cytologiczną ze szczególnym uwzględnieniem dermatopatologii.

Realizując swoje zainteresowania, karierę związał z Katedrą Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz Katedrą Patomorfologii Klinicznej Collegium Medicum UMK, której kierownikiem jest od 2017 r.

To także kierownik Zakładu Patomorfologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

Przeczytaj także: „Leszek Domański nowym rektorem”.

Menedzer Zdrowia linkedin

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.