Wyślij
Udostępnij:
 
 

Do konsultacji przekazano projekt zarządzenia o psychiatrii

Autor: Krystian Lurka |Data: 05.11.2019
 
 
Tagi: psychiatria
Co wynika z projektu zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień?
Między innymi:
- dostosowanie definicji „instruktor terapii uzależnień” i „turnus rehabilitacyjny”,
- dodanie terminów „opieka nad świadczeniobiorcą”, „pierwszy poziom referencyjny”, „osoba prowadząca terapię środowiskową”, „terapeuta środowiskowy”, „ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta”,
- zmiana definicję przepustki oraz ryczałtu,
- wprowadzenie nowych kodów, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.,
- rozszerzenie obszaru terytorialnego, na który można ogłaszać postępowanie konkursowe o delegaturę,
- uchylenie przepisu dookreślającego okoliczności, w jakich świadczeniodawca jest zobowiązany do udzielania w ramach świadczeń gwarantowanych w warunkach ambulatoryjnych także w domu lub środowisku świadczeniobiorcy,
- określenie obowiązku zapewnia przez świadczeniodawcę realizującego świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego i wzmocnionego zabezpieczenia, transportu sanitarnego osób, wobec których sąd karny orzekł środek zabezpieczający, o którym mowa w art. 201 § 2 zd. 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676, 679 i 1694),
- dookreślenie czasu udzielania świadczeń w warunkach dziennych,
- usunięcie z przepisu dotyczącego rozliczania świadczeń w związku z ustawą z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473), świadczeń „porada lekarska diagnostyczna”, „porada lekarska terapeutyczna”, „wizyta/porada domowa/środowiskowa realizowana przez lekarza”,
- usunięcie górnej granicy wieku świadczeniobiorcy korzystającego ze świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, a wraz za tym usunięcie obowiązku świadczeniodawcy uzyskania stosownej zgody NFZ,
- usunięcie obowiązku świadczeniodawcy uzyskania zgody NFZ w przypadku realizacji świadczeń psychogeriatrycznych osobom poniżej 60 roku życia,
- doprecyzowanie przepisu regulującego zakres dowodu udzielenia świadczenia objętego umową,
- dodanie nowego sposobu sprawozdawania miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, to jest z uwzględnieniem dzielnic oraz delegatur, w związku z trwającym programem pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego, który jest kierowany do świadczeniobiorców zamieszkujący obszar działania centrum,
- usunięcie z katalogu zakresu świadczeń porady miejscowej i porady zamiejscowej i jednocześnie wprowadzenie jednego produktu rozliczeniowego: „porada domowa lub środowiskowa miejscowa lub zamiejscowa, dostosowanie nazewnictwa produktów rozliczeniowych i sprawozdawczych do obowiązujących w rozporządzeniu”.

Opinie o projekcie można wysyłać do 18 listopada 2019 roku na adres: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl z dopiskiem "Dotyczy projektowanego zarządzenia PSY".

Jeśli chcesz ściągnąć projekt, kliknij w: Projekt w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień".

Przeczytaj także: "Prof. Janas-Kozik odpowiedzialna za reformę psychiatrii dzieci i młodzieży", "Biała plama (dziura) na mapie światowego zdrowia psychicznego", "(Nie)zdrowie psychiczne", "Prof. Agata Szulc: Brakuje empatii", "Najbardziej wpływowy polski psychiatra to...", "Prof. Rybakowski zapowiada powstanie centrum zdrowia psychicznego w Poznaniu" i "Punktologia stosowana".

O najważniejszych kwestiach związanych z polską psychiatrią będzie mowa podczas konferencji "Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach". Więcej o wydarzeniu na stronie: www.termedia.pl/Psychiatria-w-pytaniach-i-odpowiedziach.

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe