Wyślij
Udostępnij:
 
 
Menedżer Zdrowia

Dyrektor Cichowska-Duma o projekcie ustawy refundacyjnej ►

Autor: Krystian Lurka |Data: 09.09.2021
 
 
– Nowa ustawa refundacyjna pozwoli na odmawianie refundacji, a nie powiększanie opcji terapeutycznych dla pacjentów – stwierdziła dyrektor generalna Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA Bogna Cichowska-Duma w rozmowie z „Menedżerem Zdrowia”.
„Menedżer Zdrowia” podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu spytał dyrektor Bognę Cichowską-Dumę, co sądzi o projekcie ustawy refundacyjnej.

Ekspertka negatywnie oceniła nowe przepisy.

– Ustawa refundacyjna wymaga nowych rozwiązań i aktualizacji – natomiast przepisy, które zaproponowano, są odwrotne do tych, których oczekiwaliby niemal wszyscy interesariusze biznesu – klinicyści, pacjenci i przedstawiciele dostarczycieli leków – powiedziała Bogna Cichowska-Duma w rozmowie z „Menedżerem Zdrowia”, podkreślając, że „zaproponowane zmiany zmaksymalizują usztywnienia procedury refundacyjnej, zakończą dialog, spowodują, że decyzje będą podejmowane jednostronnie – przez ministra zdrowia”.

– Wydaje się, że nowa ustawa refundacyjna pozwoli na odmawianie refundacji, a nie powiększanie opcji terapeutycznych dla pacjentów – stwierdziła ekspertka. Mówiła także o tym, w jaki sposób nowelizowana jest ustawa refundacyjna w Czechach.Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Przeczytaj także: „Nowy sposób dochodzenia roszczeń związanych z błędami medycznymi” i „Wyższe wyceny w ratownictwie medycznym”.


 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.