Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Elektroniczny stetoskop w POZ

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 19.04.2021
 
 
Opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej – autorzy dokumentu ocenią efektywność urządzeń jako sposobu na zdalne badanie pacjentów po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.
Z rozporządzenia wynika, że „celem programu pilotażowego jest dokonanie oceny efektywności wykorzystania w świadczeniach opieki zdrowotnej, realizowanych w podstawowej opiece zdrowotnej, elektronicznych stetoskopów jako narzędzia umożliwiającego badanie w sposób zdalny pacjenta po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, ze stwierdzonymi chorobami współistniejącymi układu oddechowego” – a jego autorzy twierdzą, że „proponowane rozwiązanie pozwoli zweryfikować zasadność wdrożenia elektronicznych stetoskopów jako kolejnego elementu umożliwiającego sprawną i bezpieczną diagnostykę pacjentów w okresie epidemii jako rozwiązanie stałe i docelowe”.

W dokumencie zapisano, że „program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach, na które składać się będzie:
– etap organizacji programu pilotażowego, w trakcie którego minister właściwy do spraw zdrowia dokona zakupu urządzeń, przeprowadzi akcję promocyjną dotyczącą ich wykorzystania oraz podpisze umowy z realizatorami programu,
– etap realizacji programu pilotażowego, w trakcie którego wybrani realizatorzy będą wykonywać świadczenia opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu elektronicznych stetoskopów,
– etap ewaluacji programu pilotażowego, który obejmie ocenę działań objętych programem pilotażowym”.

Zapowiedziano też, że zbadany będzie poziom satysfakcji.

W ocenie skutków regulacji zapisano, że „zarówno jakość udzielanych w tym zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, satysfakcja świadczeniobiorców z przeprowadzanego badania, jak i wpływ tego rozwiązania na sposób funkcjonowania podmiotów leczniczych będą w ramach ewaluacji programu pilotażowego oceniane za pomocą ankiet wypełnianych przez realizatorów programu i świadczeniobiorców, zamieszczanych na platformie DOM po realizacji świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem elektronicznego stetoskopu”.

Koszt pilotażu to 5,5 mln zł.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej.

Przeczytaj także: „Dofinansowanie laptopa – i nie tylko”.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe