Wyślij
Udostępnij:
 
 
Forum Zdrowia na Światowym Kongresie Klastrów z udziałem "Menedżera Zdrowia"
Źródło: KL, Cluster World Congress
Autor: Krystian Lurka |Data: 31.03.2016
 
 
W piątek (1 kwietnia) wszystkie drogi prowadzić będą do Dąbrowy Górniczej. Tam spotkają się przedstawiciele klastrów oraz władz lokalnych, regionalnych i krajowych, a także przedstawiciele organizacji międzynarodowych. Podczas drugiego Światowego Kongresu Klastrów szczególna uwaga będzie zwrócona na ochronę zdrowia. Zaplanowano "Forum Zdrowia". Będzie tam również "Menedżer".
"Forum Zdrowia 3.0" - bo tak nazywa się część konferencji poświęcona systemowi ochrony zdrowia - na Światowym Kongresie Klastrów w Dąbrowie Górniczej składa się z czterech części.

Podczas kongresu blok zdrowotny rozpocznie się o godzinie 11.30. Wtedy odbędzie się debata na temat aspektów praktycznych wdrażania ustawy o zdrowiu publicznym. Do udziału zaproszono: profesora Mirosława Wysockiego, Beatę Małecką-Liberę, profesora Andrzeja Fala, Andrzeja Mądralę i Petera Nowaka.

Jak zapowiadają organizatorzy, na tle przygotowanych rozwiązań prawnych omówiona będzie praktyczna strona osiągnięcia zamierzonych celów. - Oprócz określonych ustawowo zadań dla poszczególnych szczebli administracji i instytucji państwowych, skupimy się na roli samorządów, pracodawców i organizacji pozarządowych działających na poziomie regionalnym i lokalnym - informują organizatorzy.

Druga poświęcona będzie "risk alertowi". Podczas debaty uczestnicy powiedzą między innymi na temat: zdarzeń niepożądanych i zarządzaniu szkodą. Do udziału zaproszono: Ewę Kuriatę, Izabelę Witczak, Piotra Daniluka, Dariusza Rycka, profesora Mariusza Piechotę i mecenasa Radosława Tymińskiego.

Trzecia część "Forum Zdrowia" to rozmowa na temat "Polinnovation". Tematami debaty będą: eZdrowie - wdrażanie rozwiązań na Polski rynek w kwestii doświadczeń europejskich i dyrektyw UE; projekt MARS - polskie technologie w diagnostyce i monitorowaniu parametrów życiowych astronautów Modułowej Analogowej Stacji Badawczej, jako przykład bazy naukowo-badawczej dla testowania. W tej części wypowiadać się będą: profesor Agata Kołodziejczyk, Krzysztof Cygoń, Wojciech Machajka, Magdalena Władysiuk i John Wubbe.

O ostatniej część kongresu rozpoczynającej się o godzinie 16.50 organizatorzy piszą: - Klasyczną formę konferencji jaką są prelekcje zaproszonych gości wzbogaciliśmy o debatę oksfordzką, której tematem będzie „Konkurencyjność rynku opieki zdrowotnej – konieczność czy oksymoron”.

Do udziału zaproszono: Annę Rulkiewicz, Romana Kolka, Jacka Krajewskiego i Beatę Małecką-Liberę, a moderatorem rozmowy będzie Krystian Lurka, redaktor prowadzący i dziennikarz "Menedżera Zdrowia".

W tej części uczestnicy odpowiedzą na pytania: Jakie są "za" i "przeciw" potrzebie kształtowania konkurencyjności rynku medycznego? Czy konkurencja na rynku medycznym jest pożądana? Czy prywatne podmioty powinny konkurować z publicznymi? Czy sektor prywatny powinien zostać wyeliminowany z procesu redystrybucji środków publicznych?

Celem Światowego Kongresów Klastrów jest stworzenie międzynarodowej płaszczyzny komunikacyjnej, umożliwiającej dialog między biznesem a nauką przy wsparciu samorządów, a także dostarczenie uczestnikom wiedzy technicznej i praktycznej na temat klastrów oraz promowanie ich idei.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe