Global Illumination Initiative dla milionów dzieci, które giną co roku, ponieważ rodzą się zbyt szybko

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Aleksandra Lang
|
Źródło: Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom, Instytut Matki i Dziecka , AL
17 listopada po raz drugi obchodzony będzie Światowy Dzień Wcześniaka. Dla uczczenia tego dnia w wielu krajach najbardziej charakterystyczne budynki zostaną podświetlone na fioletowo. Będą to między innymi Empire State Building i CN Tower. Polska również włączyła się w tę akcję przez podświetlenie od godz. 18.00 Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Działania ogólnoświatowe na rzecz wcześniaków promowane są przez znaną piosenkarkę Celine Dion.
Z okazji Światowego Dnia Wcześniaka fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom oraz Instytut Matki i Dziecka organizują wystawę „Wcześniaki – wczoraj i dziś”. Otworzy ją krajowy konsultant ds. neonatologii,profesor dr hab. Ewa Helwich. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

Tegoroczne polskie obchody Światowego Dnia Wcześniaka odbędą się w Sejmie RP, jako kontynuacja zainicjowanych przed rokiem działań w Parlamencie Europejskim z racji podpisania „Apelu o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków” i wystąpienia prezesa fundacji Wcześniak w PE.

Wernisaż wystawy odbędzie się 17 listopada w Sejmie RP. Następnie zostanie ona przeniesiona do szpitala św. Zofii w Warszawie, przy ul. Żelaznej 90, a później na ul. Krakowskie Przedmieście przed kościół św. Anny w Warszawie, gdzie będzie można ją oglądać przez tydzień od 20 do 27 listopada. Wystawa eksponowana będzie również w całej Polsce na oddziałach wcześniaków w szpitalach referencyjnych 2. i 3. stopnia.

Wcześniactwo jest poważnym problemem ogólnoświatowym
W Polsce rocznie rodzi się 314 000 dzieci, z czego 6,7% przedwcześnie, a więc przed 37. tygodniem ciąży.
Spośród wszystkich rodzących się w ciągu roku dzieci 5,5% ma masę poniżej 2,5 kg, w tym 0,46% to dzieci z masą 500–999 g. Dzięki wprowadzeniu w 1995 roku trójstopniowego systemu opieki perinatalnej, którego jednym z celów jest zapewnienie, aby porody dzieci z wagą poniżej 900 g odbywały się w szpitalach 3. stopnia poziomu opieki, wskaźniki te dynamicznie maleją.
Umieralność okołoporodowa w 2010 roku wyniosła w grupie dzieci urodzonych z masą 500–999 g 47,68%, a 4,13% w grupie dzieci z masą 1000–2499 g i 0,16% powyżej 2500 gram. Dwadzieścia lat temu (w 1990 roku) te liczby były dwukrotnie wyższe.
W grupie dzieci urodzonych z masą 500–999 g umieralność okołoporodowa wynosiła wtedy ponad 85,78% (źródło: Fundacja Wcześniak Rodzice-Rodzicom).
W Unii Europejskiej rodzi się każdego roku 500 000 wcześniaków – tj. jeden na dziesięć noworodków. Noworodki urodzone przedwcześnie stanowią największą grupę pacjentów dziecięcych w Europie. W zależności od kraju liczba porodów przedwczesnych w Europie waha się pomiędzy 6,3% a 11,4%.
W dniu 23 listopada 2011 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli z inicjatywy Fundacji Wcześniak oraz EFCNI odbyła się uroczysta prezentacja oraz podpisanie „Apelu o działanie na rzecz zdrowia wcześniaków”, którego celem jest poprawa jakości życia dzieci przedwcześnie urodzonych poprzez ujednolicenie standardów opieki nad wcześniakami w całej Europie oraz opieka i wsparcie dla rodzin tych dzieci. Dwa miesiące temu Parlament Europejski na posiedzeniu grupy roboczej ponownie zajął się tą problematyką.

Konsekwencje wcześniactwa
Wcześniejsze urodzenie się dziecka wpływa na jego zdrowie nie tylko w pierwszych godzinach życia, ale także może mieć swoje konsekwencje w przyszłości.Wcześniaki są najliczniejszą grupą pacjentów dziecięcych. Przedwczesny poród jest jedną z głównych przyczyn śmiertelności i zachorowalności niemowląt (dane Fundacji Wcześniak).
Przedwczesne urodzenie jest przyczyną słabszego rozwoju narządów wewnętrznych. Konsekwencją wcześniactwa w późniejszych latach mogą być również m.in. trudności w uczeniu się i zaburzenia ruchowe, mózgowe porażenie dziecięce, deficyt sensoryczny, problemy układu krążenia, cukrzyca i alergie. Przedwczesne urodzenie podwyższa także ryzyko zaburzeń umysłowych, w tym także w życiu dorosłym.

Czynniki zwiększające ryzyko wcześniactwa
Można wyodrębnić trzy grupy ryzyka. Te związane ze stylem życia to m.in. palenie papierosów i spożywanie alkoholu przez kobietę w ciąży, zażywanie narkotyków, wysoki poziom stresu, późna opieka lekarska w okresie ciąży czy brak wsparcia społecznego.
Do czynników o charakterze medycznym zalicza się infekcje dróg moczowych i pochwy, wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę, zaburzenia krzepnięcia krwi, niedowagę lub otyłość.Czynnikami demograficznymi są wiek matki poniżej 17. lub powyżej 35. roku życia, niski status społeczno-ekonomiczny.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.