Wyślij
Udostępnij:
 
 

Hamankiewicz do Radziwiłła: Zabiegi medycyny estetycznej powinien wykonywać tylko lekarz

Źródło: KL, Naczelna Izba Lekarska
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 12.12.2016
 
 
Naczelna Izba Lekarska apeluje do ministra, żeby zabiegi medycyny estetycznej mogli wykonywać wyłącznie lekarze i lekarze dentyści.
Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej w piśmie do Konstantego Radziwiłła:
- Mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów i ich ochronę przed groźnymi następstwami zabiegów medycyny estetycznej, wykonywanych przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji, Naczelna Rada Lekarska apeluje do ministra zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu uregulowanie zasad udzielania świadczeń z zakresu medycyny estetycznej poprzez umożliwienie udzielania tych świadczeń wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (to jest lekarzy i lekarzy dentystów), dające rękojmię wysokiego poziomu jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń.

Wzrost zainteresowania zabiegami medycyny estetycznej oraz brak odpowiednich regulacji prawnych ich udzielania skutkuje zwiększającą się liczbą osób pokrzywdzonych przez nieumiejętne udzielanie takich świadczeń przez osoby nieposiadające ku temu odpowiednich kwalifikacji. Wykonywanie zabiegów medycyny estetycznej przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego, bardzo często z wykorzystaniem produktów zarejestrowanych wyłącznie do użytku przez lekarzy, w miejscach nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych, stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów.

W ocenie NRL uznanie zabiegów medycyny estetycznej za działalność, która może być wykonywania tylko przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty zapewni pacjentom możliwość korzystania z bezpiecznych i opartych na aktualnej wiedzy medycznej świadczeń medycyny estetycznej. Lekarze i lekarze dentyści wykonują swe zawody w miejscach spełniających odpowiednie warunki i podlegających kontroli właściwych instytucji. Postulowane zmiany w istotny sposób ograniczą konieczność leczenia skutków niewłaściwego wykonania zabiegów medycyny estetycznej przez osoby niekompetentne, w nieodpowiednich warunkach, lub przy wykorzystaniu nieodpowiednich narzędzi.

Przeczytaj również: "Hamankiewicz do Radziwiłła: Wynagrodzenia lekarzy stażystów narusza godność".
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.