123RF

Ile dla członków Komisji Ekonomicznej?

Udostępnij:
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący wysokości wynagrodzenia członków Komisji Ekonomicznej.
W przepisach zaproponowano, aby wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu komisji wynosiło:
– dla przewodniczącego – 3000,00 zł,
– dla zastępcy przewodniczącego – 2700,00 zł,
– dla sekretarza – 2700,00 zł,
– dla członka komisji niebędącego przewodniczącym, zastępcą lub sekretarzem – 2500,00 zł.

Co poza tym?

Udostępniamy projekt w całości.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Projekt rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wzoru deklaracji o braku konfliktu interesów oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Ekonomicznej.

Uwagi do projektu – w wersji edytowalnej – można wysyłać na adres: dep-pl@mz.gov.pl – do siedmiu dni od otrzymania pisma w sprawie dokumentu.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.