Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Ile za powikłania poszczepienne?

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 12.04.2021
 
 
Opublikowano projekt ustawy o Funduszu Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych, przewidujący odszkodowania dla osób, u których wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne – będą wypłacane na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez RPP i wyniosą od 10 tys. zł, gdy hospitalizacja po NOP potrwa 14-30 dni, do 100 tys. zł, kiedy będzie dłuższa niż 120 dni. Co ze wstrząsem anafilaktycznym?
W projekcie zapisano, że w przypadku wstrząsów, wymagających obserwacji na szpitalnych oddziałach ratunkowych albo izbach przyjęć lub hospitalizacji do 14 dni, odszkodowanie wyniesie 3 tys. zł.

Z nowych przepisów wynika, że „tworzony Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych zapewni pacjentom środki prawne umożliwiające szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki lub szczepionek”, a „świadczenie kompensacyjne będzie uzyskiwane na drodze administracyjnej w uproszczonym trybie postępowania oraz wyznaczonym przepisami maksymalnym terminie 60 dni na rozpatrzenie wniosku – co zapewni szybkie ustalenie prawa do przedmiotowego świadczenia i jego szybką wypłatę”. Ma ona nastąpić na podstawie decyzji wydawanej przez rzecznika praw pacjenta z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Dodatkowo przy RPP zostanie powołany Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych – jego zadaniem będzie sporządzenie opinii merytorycznej dotyczącej wystąpienia działania niepożądanego i jego skutków, po uzyskaniu której rzecznik wyda decyzję o przyznaniu świadczenia kompensacyjnego i jego wysokości albo odmowie przyznania tego świadczenia. W zespole będzie sześciu członków-lekarzy posiadających specjalizację przydatną w zakresie merytorycznej oceny wniosków – neurolog, chirurg, kardiolog, pulmonolog, zakaźnik i wakcynolog.

Głównym źródłem finansowania funduszu będą wpłaty na jego rachunek bankowy dokonywane przez firmy farmaceutyczne, hurtownie, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na dostawę szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych realizowanych w Programie Szczepień Ochronnych. W przypadku preparatów zakupionych na podstawie porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek zawartego między Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej źródłem finansowania będzie fundusz przeciwdziałania COVID-19.

Co jeszcze zapisano w nowych przepisach?

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Przeczytaj także: „Liczba zaszczepionych na mapie”.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe