Jacek Krajewski o wizji systemu ochrony zdrowia

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
Źródło: KL
Prezes Porozumienia Zielonogórskiego powiedział "Menedżerowi Zdrowia", jaką ma wizję systemu ochrony zdrowia. - Za dziesięć lat każdy pacjent powinien mieć swojego lekarza prowadzącego (najlepiej lekarza rodzinnego), który jest jego przewodnikiem po systemie, a także centrum informacji o jego zdrowiu i potrzebach zdrowotnych - przyznał Krajewski. A o przyszłości służby zdrowia będzie mowa także podczas konferencji "Wizja Zdrowia".
Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego:
- Konieczne jest zwiększenie finansowania opieki zdrowotnej i liczebności kadr medycznych. Efektywność i jakość świadczeń wzrośnie w miarę ograniczania lekarzom i personelowi średniemu obowiązków biurokratycznych i sprawozdawczych kosztem zaangażowania w procedury medyczne. W ciągu najbliższych pięciu lat w zakresie jakości klinicznej świadczeń i satysfakcji pacjenta uzyskalibyśmy znaczny postęp. Powszechna informatyzacji i poprawienie przepływu informacji o pacjencie dałoby efekt koordynacji procesu leczenia i nadzoru nad udzielanymi świadczeniami. Racjonalizacja tego procesu i unikanie powielania usług uczyniłoby system oszczędniejszym ale także bardziej wydolnym. Za dziesięć lat każdy pacjent powinien mieć swojego lekarza prowadzącego (najlepiej lekarza rodzinnego), który jest jego przewodnikiem po systemie, a także centrum informacji o jego zdrowiu i potrzebach zdrowotnych. Za piętnaście lat 80-90% potrzeb zdrowotnych Polaków zabezpieczane jest na poziomie otwartej opieki ambulatoryjnej blisko miejsca zamieszkania. Lekarze i pacjenci wspólnie działają dla poprawy i utrzymania zdrowia. Ustawa o zdrowiu publicznym jest realizowana w szerokim zakresie i dobrze finansowana, a minister zdrowia w randze wicepremiera ma znaczący wpływ na udział wydatków na zdrowie w produkcie narodowym. Szpitale wojewódzkie, instytuty i uczelnie medyczne finansowane są z budżetu państwa. Sieć pozostałych, działających lokalnie szpitali jest zorganizowana zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem i analizą epidemiologiczną.

Przeczytaj także: "Nowa wizja polskiego systemu ochrony zdrowia czy kwadratura koła?", "Wizja w ochronie zdrowa? Nie ma, ale... powstanie. Podczas konferencji "Wizja zdrowia – diagnoza i przyszłość"i "Eksperckie wizje ochrony zdrowia"
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.