Katolicki Uniwersytet Lubelski

KUL będzie współpracował z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie

Udostępnij:
Katolicki Uniwersytet Lubelski coraz bardziej rozwija Wydział Medyczny. Aby móc jednak kształcić lekarzy, potrzebuje partnerów strategicznych. Jednym z nich został 14 listopada Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Umowę o współpracy podpisali rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski i dyrektor WIM gen. prof. Grzegorz Gielerak.
Prowadzenie badań naukowych, wymiana doświadczeń oraz organizacja sympozjów, seminariów i konferencji – to główne założenia umowy podpisanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

KUL stawia na merytorycznych partnerów
Jak poinformował Katolicki Uniwersytet Lubelski w poniedziałkowym komunikacie, w podpisanym dokumencie zaznaczono, że strony zobowiązują się do wzajemnego wspierania, w miarę swoich możliwości. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad współpracy mają zostać uregulowane odrębnymi porozumieniami.

– To nasz kolejny znaczący partner, związany z funkcjonowaniem zainaugurowanego w październiku Wydziału Medycznego KUL. Obecnie kształci on już studentów na pielęgniarstwie, położnictwie, biotechnologii i dietetyce. Od nowego roku akademickiego uruchamiamy również kierunek lekarski – przypomniał w komunikacie ks. prof. Kalinowski.

Uczelnia współpracuje już z innym szpitalem resortowym
W komunikacie prasowym przekazano, że kadrę dydaktyczną Wydziału Medycznego stanowią nie tylko wykładowcy KUL, lecz także lekarze z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie oraz szpitali z Lublina i Puław. Uniwersytet nawiązał również współpracę między innymi z Medical College of Wisconsin w USA, Polikliniką Gemelli i z Uniwersytetem La Sapienza w Rzymie. KUL rozpoczął także prace zmierzające do utworzenia szpitala klinicznego.

Jak poinformowano, w październiku 2023 r. kształcenie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpocznie 60 przyszłych lekarzy. W programie pierwszego roku studiów będą między innymi zajęcia z anatomii, cytofizjologii, chemii i biochemii, biofizyki, fizjologii, technologii informacyjnych, podstaw telemedycyny. – Aby zostać studentem medycyny na KUL, maturzyści będą musieli zdać egzamin dojrzałości na poziomie rozszerzonym z biologii oraz jednego z przedmiotów do wyboru: matematyki, chemii lub fizyki – sprecyzowano w komunikacie KUL.

Katolicki Uniwersytet Lubelski jest najstarszą uczelnią w Lublinie. Powstał w 1918 r. Na ponad 50 kierunkach kształci się około 9 tys. studentów, z czego 3,1 tys. na pierwszym roku.

Przeczytaj także: „Stanowisko rady lekarskiej w sprawie likwidacji stażu podyplomowego”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.