Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Krajowa Rada do spraw Neurologii

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 24.02.2022
 
 
Opublikowano dokument w sprawie utworzenia Krajowej Rady do spraw Neurologii – wynika z niego, że do jej zadań należy opracowanie strategii i propozycji działań w zakresie organizacji opieki między innymi nad chorymi z udarem mózgu, chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona, padaczką i stwardnieniem rozsianym. Podano też, kto jest przewodniczącym.
Rada jest – jak czytamy w ministerialnym dokumencie – organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia. Jej przewodniczącym została dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, a zastępcą wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Członkowie rady to:
– dr n. med. Paweł Gruenpeter, kierownik Oddziału Neurologii z Pododdziałem Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu,
– prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska, zastępca kierownika Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
– dr hab. n. med. Aneta Lasek-Bal, kierownik Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne Szpital w Ochojcu,
– dr hab. n. med. Maciej Niewada, adiunkt Katedry Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
– prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, kierownik Oddziału Neurologicznego i Udarowego Szpitala św. Wojciecha – Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku,
– prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, kierownik Oddziału Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
– dr hab. n. med. Iwona Szarzyńska-Długosz, adiunkt w II Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, kierownik Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej,
– dr n. med. Bernard Waśko, zastępca prezesa do spraw medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia,
– przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.

Sekretarzem jest przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Do zadań rady należy – jak wyjaśniono w dokumencie – „opracowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia strategii i propozycji działań w zakresie organizacji opieki nad chorymi z udarem mózgu, chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona, padaczką, stwardnieniem rozsianym, innymi chorobami neurologicznymi, na polecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, a także opracowywanie, we współpracy ze stowarzyszeniami będącymi towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, standardów postępowania medycznego w zakresie chorób neurologicznych i ich upowszechnianie, kryteriów jakościowych, związanych z diagnostyką i leczeniem neurologicznym; oraz przygotowanie rekomendacji w zakresie innowacyjnych technologii, które mają zastosowanie w diagnostyce i leczeniu schorzeń neurologicznych”.

W zarządzeniu poinformowano, że „przewodniczący rady przedstawia ministrowi zdrowia raport z wyników prac gremium za każdy rok działalności – do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy raport – a raport końcowy z działalności grupy ma być zaprezentowany do 30 czerwca 2031 roku – tego dnia rada zakończy też swoją działalność”.

Zarządzenie ministra zdrowia opublikowano 23 lutego – zaczyna obowiązywać po siedmiu dniach od momentu ogłoszenia.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Zarządzenie ministra zdrowia z 23 lutego 2022 r. w sprawie powołania krajowej rady do spraw neurologii.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.