Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Kto w specjalnym zespole do spraw opieki psychiatrycznej?

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 14.07.2021
 
 
Minister zdrowia zarządzeniem powołuje zespół do spraw kontynuacji reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego. Zadaniem grupy ekspertów jest przygotowanie projektu strategii działań w opiece psychiatrycznej na lata 2022–2027.
Z zarządzenia wynika, że „projekt strategii będzie zawierać kontynuację rozpoczętej reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego i zostanie przekazany ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w celu akceptacji”. Przewodniczącą zespołu jest zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia Dorota Olczyk, a jego członkami są:
– dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia Dariusz Poznański,
– dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia Michał Dzięgielewski,
– zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia Maciej Karaszewski,
– zastępca dyrektora Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia Marian Mackiewicz,
– kierownik Oddziału Dziennego III Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii Adam Wichniak,
– główny specjalista Działu Standaryzacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Wydziale Świadczeń Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Dorota Mańkowska,
– główny specjalista Działu Raportów w Wydziale Taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Katarzyna Luchowska.

W pracach zespołu, na zaproszenie przewodniczącego, mogą uczestniczyć z głosem doradczym konsultanci krajowi, przedstawiciele środowisk eksperckich, przedstawiciele świadczeniodawców oraz organizacji pacjenckich.

Zespół zakończy swoją działalność po zaakceptowaniu projektu przez ministra właściwego do spraw zdrowia, nie później niż 31 marca 2022 r.

Zarządzenie traci moc 1 kwietnia 2022 r.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Zarządzenie ministra zdrowia z 9 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontynuacji reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.