123RF

Lista lecznic z certyfikatami

Udostępnij:

Szpitali w Polsce jest prawie tysiąc, wliczając w to podmioty prywatne. Dyrektorzy części z nich mogą się pochwalić certyfikatem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. To 187 placówek – publikujemy ich listę.

Lecznice oceniają zespoły wizytacyjne – pod uwagę biorą ponad 200 elementów.

W oddziałach wizytowana jest czystość powierzchni i zagęszczenie sal, pracownicy centrum zwracają uwagę, czy ich powierzchnia jest dostosowana do liczby przebywających pacjentów. Standardy akredytacyjne uwzględniają również potrzebę zapewnienia każdemu pacjentowi czystej bielizny pościelowej, koców i poduszek. W kuchni kontrolowany jest proces technologiczny przygotowania posiłków, zasady dobrej praktyki żywieniowej i sanitarnej.

Oceniany jest też system zabezpieczenia szpitali na wypadek awarii i braku dostaw prądu, wody. Są to wymagania szczegółowo określone w standardach akredytacyjnych – jeśli szpital posiada tylko jedno źródło zaopatrzenia w wodę, wówczas standard jest niespełniony.

Najlepsze placówki mogą liczyć nie tylko na certyfikat, ale i większe pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przedmiotem oceny jest wiele elementów.

Eksperci sprawdzają też:
– dostępność i jakość diagnostyki mikrobiologicznej, laboratoryjnej i obrazowej,
– transport, sposób pobierania i przechowywania materiałów do badań,
– procedurę zapobiegania zakażeniom szpitalnym,
– stopień przygotowania pacjenta do wypisu (między innymi zalecenia zawierają dawkowanie leków, czas zalecanej farmakoterapii, zasady postępowania z raną pooperacyjną, kontakt do poradni specjalistycznych),
– bezpieczeństwo przeciwpożarowe,
– poprawność kart zleceń lekarskich w zakresie zasadności stosowania, na przykład antybiotyków, poprawności dawkowania czy czasu podania leku,
– wiedzę i przestrzeganie przez personel medyczny praw pacjenta.

Obecnie – stan na 7 maja – 187 szpitali ma akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Poniżej publikujemy listę w całości – posortowaną alfabetycznie według miejscowości.