Wyślij
Udostępnij:
 
 
Maciej Miłkowski odpowiedzialny za politykę lekową
Autor: Krystian Lurka |Data: 07.02.2019
 
 
Opublikowano zarządzenie dotyczące obowiązków i kompetencji sekretarza stanu oraz podsekretarzy stanu w Ministerstwie Zdrowia. Jest nowy podział kompetencji w kierownictwie resortu, uwzględniający zmianę statutu resortu i części departamentów. Kto za co odpowiada po zmianach? Najważniejsza zmiana dotyczy Macieja Miłkowskiego. Wiceminister zajmie się Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji.
Łukasz Szumowski
Minister zdrowia sprawuje nadzór nad:
- Głównym Inspektorem Farmaceutycznym,
- Głównym Inspektorem Sanitarnym,
- Inspektorem do Spraw Substancji Chemicznych,
- prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Minister jest członkiem Rady Dialogu Społecznego; inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
- Gabinet Polityczny Ministra,
- Biuro Ministra,
- Biuro Komunikacji,
- Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

Józefa Szczurek-Żelazko
Wiceminister Szczurek-Żelazko jest członkiem:
- Stałego Komitetu Rady Ministrów,
- Komitetu Społecznego Rady Ministrów,
- Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Szczurek-Żelazko jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia. Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
- Departament Dialogu Społecznego,
- Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki,
- Departament Pielęgniarek i Położnych,
- Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności.

Wiceminister nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
- Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
- Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
- Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
- Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
- Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
- Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
- Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
- Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
- Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
- Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
- uczelni medycznych.

Janusz Cieszyński
Wiceminister Janusz Cieszyński jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
- Departament e-Zdrowia,
- Departament Nadzoru i Kontroli,
- Departament Prawny;

Cieszyński nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
- Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
- Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,
- Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
- Domu Pracownika Służby Zdrowia,
- Warszawskich Zakładach Sprzętu Ortopedycznego S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Sławomir Gadomski
Wiceminister Gadomski inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
- Departament Budżetu i Finansów,
- Departament Oceny Inwestycji,
- Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego.

Gadomski nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
- Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
- Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
- Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
- Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
- Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
- regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
- Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

Wiceminister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań dotyczących restrukturyzacji i planów naprawczych instytutów badawczych.

Zbigniew Król
Wiceminister Zbigniew Król jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich; inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
- Departament Analiz i Strategii,
- Departament Współpracy Międzynarodowej,
- Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny;

Nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
- Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
- Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
- Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
- Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
- Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
- Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
- Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
- Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
- Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
- Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
- Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie,
- Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,
- Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
- Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,
- Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
- Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
- Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

Maciej Miłkowski
Wiceminister Miłkowski inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
- Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich,
- Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
- Departament Systemu Zdrowia;

Miłkowski nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
- Banku Tkanek Oka w Warszawie,
- Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
- Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
- Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
- Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
- Narodowego Funduszu Zdrowia,
- Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
- Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Przeczytaj także: "Ministerialny tort" pokrojony na nowo.

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe