Wyślij
Udostępnij:
 
 
Sławomir Kamiński/Agencja Wyborcza.pl

Małpia ospa – nowe przepisy

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 28.05.2022
 
 
Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał trzy rozporządzenia – jedno o zakażeniach wirusem ospy małpiej i dwie nowelizacje o hospitalizacji i zgłaszaniu do sanepidu w celu objęcia kwarantanną.
Nowe przepisy opublikowano na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji z adnotacją „skierowane do ogłoszenia” – chodzi o:
– rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ospy małpiej oraz zakażeń wirusem ospy małpiej,
– rozporządzenie ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji,
– rozporządzenie ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu.

Szczegóły
W pierwszym rozporządzeniu minister zdrowia ogłosił, że „ospa małpia oraz zakażenia wirusem ospy małpiej zostały objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”.

W drugim opisano obowiązek zgłaszania przez lekarza lub felczera przypadków podejrzenia lub rozpoznania ospy małpiej lub zgonu z jej powodu do właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego. Zapisano, że „zgłoszenia należy dokonać telefonicznie oraz potwierdzić w postaci papierowej lub elektronicznej”.

Trzecim wprowadzono obowiązek hospitalizacji osób zakażonych lub chorych, a także osób podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią, a także konieczność kwarantanny albo nadzoru epidemiologicznego w przypadku narażenia na ospę małpią lub pozostawania w styczności z wirusem ospy małpiej. – Obowiązkowa kwarantanna w przypadku ospy małpiej wynosi 21 dni – tak jak w przypadku gorączki krwotocznej Ebola (EVD), ospy prawdziwej oraz wirusowych gorączek krwotocznych – licząc od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia albo styczności – czytamy w dokumencie.

Poinformowano, że „wszystkie rozporządzenia mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia” – czyli 28 maja.

Jeśli chcesz ściągnąć dokumenty, kliknij w: Rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ospy małpiej oraz zakażeń wirusem ospy małpiej, Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji i Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.