Maciek Jaźwiecki/Agencja Wyborcza.pl

Minister odwołała konsultanta, drugi zrezygnował

Udostępnij:

Na liście konsultantów krajowych zmiany – jednego odwołała minister zdrowia Izabela Leszczyna, drugi zrezygnował i jest wakat.

Transplantologia kliniczna
9 maja minister zdrowia Izabela Leszczyna zwolniła prof. Wojciecha Lisika z pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej – zrobiła to na podstawie art. 7 ust. ustawy z 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o konsultantach organ, który powołał konsultanta, odwołuje go przed upływem kadencji, jeśli w ocenie tego organu konsultant nie realizuje powierzonych mu zadań i uprawnień lub zaistniały okoliczności uniemożliwiające ich dalsze wykonywanie – z tego prawa skorzystała szefowa resortu zdrowia.

Wojciech Lisik był konsultantem krajowym od 23 listopada 2023 r. Powołał go ówczesny wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Prof. Lisika zastąpił prof. Michał Grąt.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
Z listy wypadła też dr n. med. Edyta Cudak-Kasprzak, która 13 maja zrezygnowała z pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

W związku z tym 15 maja minister zdrowia odwołała ją z funkcji konsultanta krajowego i obecnie jest wakat.

Kadencja Edyty Cudak-Kasprzak miała się skończyć w 2025 r.

Przeczytaj także: „Zachodniopomorskie – powołania konsultantów wojewódzkich”, „W opolskim powołano konsultantów medycznych” i „Nowi konsultanci wojewódzcy na Warmii i Mazurach”.

Menedzer Zdrowia linkedin

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.