Wyślij
Udostępnij:
 
 
Przedstawicielki OZZPiP oraz NRPiP na spotkaniu z prezesem NIK

NIK powoła Zespół Analizy Ryzyka, który zbada sytuację polskiego pielęgniarstwa

Źródło: NIPiP
Autor: Monika Stelmach |Data: 08.07.2021
 
 
Ponad 27 proc. pracujących pielęgniarek i położnych uprawnionych jest do przejścia na emeryturę. Jeśli zdecydują się na rezygnację z zawodu, 272 szpitale pozostaną bez kadry. Zespół Analizy Ryzyka sprawdzi, na ile braki kadrowe zagrażają bezpieczeństwu w systemie ochrony zdrowia.
Rozkład struktury wieku w zawodach pielęgniarki i położnej wskazuje na brak zastępowalności pokoleń. Ponad 60 tys. zatrudnionych na tych stanowiskach, mimo nabycia uprawnień emerytalnych, wciąż pracuje. To aż 27,2 proc. kadry. Gdyby wszystkie pielęgniarki i położne uprawnione do przejścia na emeryturę, zdecydowały się na odejście z zajmowanych posad, 272 szpitale pozostałyby bez personelu. Zgodnie z prognozami, w 2030 r. bez pracowników zostaną 482 szpitale – podaje Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zgłosiły do NIK również wiele wątpliwości związanych z wydatkowaniem środków publicznych w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19, chodzi m.in. o warunki ubezpieczenia personelu medycznego pracującego w szpitalach jednoimiennych zakaźnych, wykorzystywanie w podmiotach leczniczych środków ochrony indywidualnej, które nie mają atestów i zgodności, a także polecanie pracownikom medycznym pracy w okresie, gdy obowiązywała ich kwarantanna.

Sprzeciw środowiska pielęgniarek i położnych budzą również elementy zaproponowanego przez rząd projektu ustanawiania minimalnego wynagrodzenia dla pracowników medycznych. 19 maja 2021 r. wpłynął do sejmu rządowy projekt, zakładający, że od 2 lipca 2021 r. ich wynagrodzenie zasadnicze nie może być niższe niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. przemnożone przez określony ustawowo współczynnik – różny w zależności od wykształcenia i doświadczenia. Senat zgłosił do projektu poprawki, zakładające podwyższenie współczynników, od których ma zależeć wartość minimalnego wynagrodzenia, jednak sejm w trzech głosowaniach odrzucił zaproponowane przez senat zmiany, mimo że zostały wcześniej poparte przez Komisję Finansów Publicznych i Komisję Zdrowia.

W reakcji na przedstawione przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych informacje prezes NIK Marian Banaś podjął decyzję o powołaniu Zespołu Analizy Ryzyka, którego celem będzie zaplanowanie, przygotowanie, a następnie prowadzenie systemowej kontroli dotyczącej szeroko rozumianych zagrożeń dla bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przedstawionych przez pielęgniarki i położne. Prezes NIK poinformował, że obszar ten zostanie również potraktowany priorytetowo jako jeden z elementów przygotowywanego Raportu o Stanie Państwa.

Przeczytaj także: „Marian Banaś przyjrzy się...”.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe