Napisali list do ministra zdrowia. Pytają o pielęgniarki

Udostępnij:
Jakie będą współczynniki wynagrodzenia dla poszczególnych grup pielęgniarek? W liście do Ministerstwa Zdrowia pyta o to Marek Sowa, Monika Rosa, Marek Ruciński i Katarzyna Lubnauer.
Interpelacja poselska powstała w związku z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, którą Sejm przyjął 8 czerwca. Zdefiniowano w niej tzw. najniższe wynagrodzenie zasadnicze, które ma stanowić iloczyn współczynnika pracy oraz kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Współczynnik pracy będzie przyporządkowany dla każdej z 10 grup zawodowych, a cały proces ma zakończyć się najpóźniej do 31 grudnia 2021 r.

- Ustawa ta wywołała ogromne emocje i wielkie zaniepokojenie, szczególnie w środowisku pielęgniarek – piszą posłowie. - Jak wiadomo, w ciągu 10-15 lat zdecydowana większość pielęgniarek, które dzisiaj posiadają kwalifikacje, odejdzie z rynku pracy ze względu na osiągnięty wiek emerytalny. W świetle zaproponowanych zmian związanych ze stopniowym wprowadzaniem podwyżek, wiele z nich nie będzie miało możliwości z nich skorzystać. Poczucie niesprawiedliwości budzi również niejasna klasyfikacja wykształcenia. Pielęgniarki, które dzisiaj mają 45, 50, 60 lat kończyły licea medyczne. W większości są to osoby, które zdobyły licencjat, często ponosząc wysokie koszty wykształcenia.

Posłowie przypominają, że z dostępnych im analiz wynika, że średni wzrost wynagrodzenia zasadniczego (w ciągu najbliższego 2,5 roku) dla pielęgniarek i położnych w grupie 8 - "pielęgniarka i położna ze specjalizacją” jest przewidziany w wysokości 268 zł brutto, a średni wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek i położnych w grupie 9 - "pielęgniarka i położna bez specjalizacji” jest przewidziany w wysokości 127 zł brutto.

- Są to kwoty, które z całą pewnością nie spowodują uatrakcyjnienia wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce – podkreślają parlamentarzyści. - Szereg wątpliwości i niejasności budzi również zawarty w ustawie sposób zaszeregowania zawodu pielęgniarki i położnej, a szczególnie pielęgniarek/położnych legitymujących się wykształceniem wyższym licencjackim, które w ustawie nie jest traktowane jako wykształcenie wyższe.

W związku z tym posłowie zadają ministrowi konkretne pytania i proszą o odpowiedzi:
- jaki współczynnik będzie mieć pielęgniarka z wykształceniem wyższym magisterskim i specjalizacją?
- jaki współczynnik będzie mieć pielęgniarka z wykształceniem wyższym magisterskim bez specjalizacji?
- jaki współczynnik będzie mieć pielęgniarka z wykształceniem wyższym licencjackim i specjalizacją?
- jaki współczynnik będzie mieć pielęgniarka z wykształceniem wyższym licencjackim bez specjalizacji?
- jaki współczynnik będzie mieć pielęgniarka z wykształceniem średnim i specjalizacją?
- jaki współczynnik będzie mieć pielęgniarka z wykształceniem średnim bez specjalizacji?
- o ile wzrośnie wynagrodzenie każdej grupy zaszeregowania na przestrzeni najbliższych 5 lat (w rozbiciu rocznym)?
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.