Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nie chcą konkursów w ratownictwie

Źródło: TK, Nil.org.pl
Redaktor: Tomasz Kotliński |Data: 08.03.2016
 
 
Naczelna Rada Lekarska zgłosiła swoje uwagi i postulaty dotyczące zmian w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Najważniejszy z postulatów to wniosek o rezygnację przez NFZ z konkursów na świadczenia medyczne.
- Zdaniem NRL system PRM nie powinien i nie może podlegać procedurom konkursowym NFZ, bo jest finansowany ze środków budżetowych. - Dystrybucja środków finansowych powinna uwzględniać potrzeby systemu, a nie podlegać kryteriom przetargowym – informuje w swoim piśmie NRL.

Przedstawiono także postulat wprowadzenia zmian w kształceniu podyplomowym lekarzy w dziedzinie medycyny ratunkowej poprzez nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zaproponowane zmiany formalno-prawne miały by przyczynić się do zwiększenia liczby specjalistów, bo obecnie ich brakuje. NRL wnosiła także rozszerzenie art. 57 ust. 1 ustawy o PRM poprzez dopuszczenie do pracy lekarzy wszystkich specjalizacji lekarskich, gdy zachowany będzie ustawowo określony staż pracy. Koniecznym było by także zrealizowanie dedykowanego specjalistycznego kursu.

Kolejnym postulatem jest segregacja i zmniejszenie liczby pracujących danego dnia zespołów ratownictwa medycznego. Izba podkreśla, że najważniejsze to dookreślenie proporcji zespołów „S” do „P”. Zmianie miały by ulec (zgodnie z projektem) warunki kontraktowania, co miało by umożliwić międzyszpitalny transport medyczny w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Wyliczając kolejne propozycje zmian, zdaniem NRL trzeba zreorganizować nocną i świąteczną pomoc lekarską i ujednolicić procedury w SOR-ach.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe