Wyślij
Udostępnij:
 
 

Normy zatrudnienia na oddziałach pediatrycznych przesunięte

Autor: Krystian Lurka |Data: 21.06.2019
 
 
Nie od 1 lipca 2019 r., a od 1 stycznia 2021 zaczną obowiązywać życie przepisy określające, ile pielęgniarek – w przeliczeniu na łóżko - powinno pracować na oddziałach pediatrycznych. Skąd zmiana? Z uwagi na trudności w zapewnieniu odpowiedniej liczby personelu.
- Zmianę wprowadzić ma nowelizacja rozporządzenia z 11 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2012). To na jego mocy od 1 stycznia 2019 r. obowiązują normy zatrudnienia pielęgniarek uzależnione od liczby łóżek na oddziałach. Nową metodę i czas jej wprowadzenia uzgodniono w lipcowym porozumieniu pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowych Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, a ministrem zdrowia i prezesem NFZ - przypomina "Dziennik Gazeta Prawna" i informuje, że dzisiejsze normy wynoszą 0,6 równoważnika etatu na jedno łóżko w przypadku oddziałów zachowawczych oraz 0,7 w oddziałach zabiegowych.

Dla oddziałów dziecięcych wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym do 30 czerwca 2019 r. liczba pielęgniarek nie może na nich być niższa niż określona w normach dla pozostałych komórek, zaś od 1 lipca miały obowiązywać wskaźniki 0,8 (w zachowawczych) oraz 0,9 (w zabiegowych). Ale z uwagi na trudności w zapewnieniu odpowiedniej liczby pielęgniarek nastąpiła konieczność wydłużenia terminu przejściowego – do końca 2020 r.

Brakuje pielęgniarek? Nie szkodzi. Wyręczą je rolnicy
O co chodzi? - O projekt gospodarstw opiekuńczych, realizowany także w Polsce za pieniądze unijne. Rolnicy wcielają się w rolę opiekunów medycznych - poinformowaliśmy na początku maja. Na czym polega projekt?

Wytłumaczyliśmy to, odnosząc się do wcześniejszych projektów dotyczących gospodarstw agroturystycznych. Przed laty rząd namawiał do porzucania roli na rzecz prowadzenia takich właśnie placówek. Rolnicy doskonale sprawdzili się w roli gospodarzy przyjmujących turystów, pomysł chwycił, gospodarstwa agroturystyczne stały się popularne.

Skoro rolnicy poradzili sobie z turystami, dlaczego nie mieliby sobie poradzić z zadaniem sprawowania opieki nad osobami starszymi? - Powstawanie gospodarstw opiekuńczych będzie sprzyjać podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich – poinformowała w komunikacie Ministerstwo Rolnictwa. - Będzie to miało znaczenie nie tylko dla osób wymagających bezpośredniego wsparcia, ale także dla opiekunów osób niesamodzielnych, którzy nierzadko muszą rezygnować z tego powodu z kariery zawodowej – przekonywał resort.

Wśród krajów europejskich pionierem w tworzeniu gospodarstw rolnych pełniących funkcje opiekuńcze jest Holandia - gdzie działa ponad 1400 takich placówek. W większości przypadków są one zakładane i prowadzone w czynnych prywatnych gospodarstwach rolnych. Również w innych krajach funkcjonują gospodarstwa opiekuńcze, np. w Norwegii i Szkocji. W krajach tych jest to usługa powszechna i popularna, włączona na stałe w system powszechnej opieki społecznej.

W Polsce pionierem wdrażania programu jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Jak do inicjatywy odnieśli się eksperci?

- Mam wiele wątpliwości, ale w gruncie rzeczy odnoszę się do inicjatywy pozytywnie. Zwróciłabym uwagę na to, by kandydatom do prowadzenie takich gospodarstw postawić twarde warunki. Przeszkolenie dotyczyć powinno przede wszystkim umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia życia, umiejętności oceny stanu zdrowia podopiecznego, reagowania na groźne sygnały, umiejętności dbania o odpowiedni stan higieniczno-sanitarny podopiecznych. Podkreślę też konieczność sprawowania nadzoru nad gospodarstwami opiekuńczymi i uregulowania sposobów dostępu podopiecznych do opieki pielęgniarskiej i lekarskiej - przyznała Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w rozmowie z "Menedżerem Zdrowia".

Przeczytaj także: "Dużo łóżek szpitalnych, za dużo", "Pacjent niewymagający hospitalizacji" i "Dostawki sposobem na obejście norm zatrudnienia pielęgniarek".
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe