Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Nowi wicedyrektorzy w PIM MSWiA

Udostępnij:
26 marca na stanowiska zastępców dyrektora Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji powołano dr. hab. n. med. Mariusza Kowalewskiego, prof. UMK, oraz dr. n. med. Konstantego Szułdrzyńskiego. Akty nominacyjne wręczył wiceminister Wiesław Szczepański.
W wydarzeniu uczestniczył też dyrektor instytutu Piotr Suwalski.

O zmianach poinformowano na stronie ministerstwa, udostępniając zdjęcie z nominacji.


Od lewej: Mariusz Kowalewski, Piotr Suwalski, Wiesław Szczepański i Konstanty Szułdrzyński


Kim są nowi zastępcy?

Dr hab. n. med. Mariusz Kowalewski
Mariusz Kowalewski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, powołany na stanowisko zastępcy dyrektora ds. naukowych PIM MSWiA, jest kardiochirurgiem. Od 2018 r. pracował w Klinice Kardiochirurgii ówczesnego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Następnie, od 2021 r. (aż do teraz) zajmował stanowisko starszego asystenta w Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA.

Prof. Kowalewski uzyskał dyplom lekarza na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Następnie doktoryzował się w dziedzinie nauk medycznych w Collegium Medicum UMK. Tytuł doktora (PhD) uzyskał również na Uniwersytecie w Maastricht w Holandii, z którym jest związany naukowo do tej pory. W kwietniu 2022 r. habilitował się w dziedzinie nauk medycznych. Aktualnie jest wykładowcą na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, a także w Istituto Mediterraneo per i Trapianti Ismett Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico w Palermo we Włoszech oraz na Uniwersytecie w Maastricht.

Nowy zastępca dyrektora ds. naukowych w PIM MSWiA do chwili powołania był również dyrektorem Centrum Badań Naukowych Chorób Klatki Piersiowej – Thoracic Research Centre, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Jego dotychczasowy dorobek naukowy to ponad 150 prac opublikowanych w prestiżowych czasopismach medycznych.

Dr n. med. Konstanty Szułdrzyński
Konstanty Szułdrzyński, powołany na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych PIM MSWiA, ukończył studia w 1999 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum (UJ CM). W 2007 r. ukończył zaś specjalizację z dziedziny chorób wewnętrznych, a w 2009 r. z wyróżnieniem doktoryzował się w dziedzinie nauk medycznych. Następnie, w 2015 r. uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Od wielu lat związany jest zawodowo i naukowo z Katedrą i Zakładem Anatomii UJ CM. Jest m.in. pomysłodawcą, twórcą i kierownikiem Centrum Terapii Pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W latach 2000–2020 pracował na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W tym czasie, w latach 2018–2019 pełnił obowiązki kierownika tego oddziału.

Dr n. med. Konstanty Szułdrzyński był również m.in. członkiem Rady Agencji Badań Medycznych, zespołu roboczego ds. pandemii COVID-19 – Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Należał również do Rady Medycznej ds. COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów, z której wystąpił wraz z 12 innymi doradcami.

Do chwili powołania go przez ministra spraw wewnętrznych i administracji na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA był kierownikiem Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii PIM MSWIA.

Jest również zaangażowany w działalność wielu towarzystw naukowych oraz uczestniczył, bądź nadal uczestniczy, w projektach badawczych. Jest członkiem zarządu głównego europejskiego towarzystwa EuroELSO, prezesem zarządu głównego Towarzystwa Wspierania Intensywnej Terapii POLCRIT, sekretarzem zarządu głównego środkowoeuropejskiej organizacji SepsEast. Przynależy również do Europejskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii (ESICM) – do sekcji ostrej niewydolności oddechowej, a także do konsorcjum IntelliLung – grant UE Horizon.

Przeczytaj także: „Prof. Piotr Suwalski dyrektorem PIM MSWiA”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.