Archiwum

O systemie no fault – konferencja samorządu lekarskiego

Udostępnij:
W siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbędzie się konferencja ekspercka „Ratowanie życia to nie przestępstwo” dotycząca idei no fault. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski zaprosił do udziału ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.
Konferencja rozpocznie się 3 sierpnia o godz. 10 od przedstawienia memorandum w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa i jakości leczenia poprzez wprowadzenie systemu opartego na idei no fault. Będzie dotyczyć aktualnej sytuacji, skutków braku no fault w Polsce i wprowadzenia systemu opartego na trzech filarach: wyłączeniu lekarzy z odpowiedzialności karnej w sytuacjach zdarzeń niepożądanych, z zachowaniem jej w przypadku rażącego niezachowania staranności, utworzeniu funduszu kompensacyjnego oraz rejestru zdarzeń niepożądanych.

Do dyskusji zaproszono ekspertów, którzy odniosą się do propozycji przedstawionej przez samorząd lekarski. W dyskusji wezmą udział:
– Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej,
– Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
– Ewelina Nazarko-Ludwiczak z Fundacji „My Pacjenci”,
– Stanisław Iwańczak, pełnomocnik dyrektora do spraw bezpieczeństwa pacjentów w Katowickim Centrum Onkologii,
– dr Robert Mołdach, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, współzałożyciel Instytutu Zdrowia i Demokracji.

Konferencję poprowadzi rzecznik prasowa NIL Renata Jeziółkowska.

Wydarzenie będzie można oglądać na youtube’owym profilu Naczelnej Izby lekarskiej – na stronie internetowej: Youtube.com/NaczelnaIzbaLekarska.

Zaproszenie ministra zdrowia
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski zaprosił do udziału ministra zdrowia Adama Niedzielskiego – wysłał do szefa resortu oficjalne zaproszenie.

– Konferencja będzie dobrą okazją do skonfrontowania pana przeświadczeń z faktycznymi postulatami środowiska lekarskiego – napisał.

– Jestem przekonany, że zapoznanie się z memorandum oraz udział w dyskusji pomogą panu lepiej zrozumieć znaczenie – niemającego nic wspólnego z bezkarnością – prawdziwego no fault, będącego systemem komplementarnych rozwiązań przekładających się na poprawę bezpieczeństwa leczenia – z perspektywy i pacjenta, i lekarza – podkreślił Łukasz Jankowski.

Udostępniamy pismo w całości.Pismo można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając je po kliknięciu w: List prezesa NRL Łukasza Jankowskiego do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Przeczytaj także: „Ochrona zdrowia to sektor wysokiego ryzyka”, „Lekarz nie powinien czuć presji”, „Prezes Jankowski zapowiada samorządowy projekt ustawy o systemie no fault” i „Na celowniku”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.