Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Opis projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej

Źródło: KPRM
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 22.07.2021
 
 
Do wykazu prac rządu wpisano projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta – w opisie dokumentu zaznaczono, że „rekomendowanym rozwiązaniem ma być wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany będą realizowały priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości”.
W dokumencie poinformowano, że „przedmiotem uregulowania będzie wprowadzenie rozwiązań w zakresie:
– autoryzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
– wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa,
– udzielania przez Narodowy Fundusz Zdrowia akredytacji w ochronie zdrowia,
– systemu świadczeń kompensacyjnych będącego systemem pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zaistnienia zdarzeń medycznych – w ramach nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta,
– wzmocnienia nadzoru nad prowadzeniem rejestrów medycznych oraz dookreślenia zasad ich tworzenia i finansowania – w ramach nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia”.

Zapisane cele to poprawa skuteczności diagnostyki i leczenia przez systematyczną ocenę wskaźników jakości, stałe udoskonalanie praktyki klinicznej przez prowadzenie rejestrów medycznych, poprawa bezpieczeństwa i satysfakcji pacjenta przez rejestrowanie i monitorowanie zdarzeń niepożądanych.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2021 r.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Opis projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe