Ostatnie terminy bezpłatnych szkoleń Akademii CeZ z e-usług w ochronie zdrowia

Udostępnij:
Akademia Centrum e-Zdrowia zaprasza na bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Uczestnicy szkoleń otrzymają praktyczne informacje nie tylko na temat EDM, ale także e-recept, e-skierowań, aplikacji gabinet.gov.pl, Internetowego Konta Pacjenta i bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Warto się zainteresować tym tematem już teraz, ponieważ październik i listopad 2023 r. to ostatnie miesiące, kiedy pracownicy szpitali, podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) mogą wziąć udział w szkoleniach.
Funkcjonowanie w rzeczywistości cyfrowych dokumentów i narzędzi, chociaż ułatwia pracę i zwiększa efektywność całego systemu ochrony zdrowia, wymaga również odpowiedniej znajomości poszczególnych rozwiązań. Dlatego Centrum e-Zdrowia realizuje szkolenia, które mają na celu przybliżyć pracownikom podmiotów leczniczych szczegóły e-usług dostępnych w ramach ochrony zdrowia w Polsce. Szkolenia cieszą się dużą popularnością – dotychczas skorzystało z nich prawie 14 tys. pracowników sektora ochrony zdrowia.

Tryb prowadzenia i zakres tematyczny szkoleń
W ramach projektu przewidziane są szkolenia dla szpitali, podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), posiadających kontrakt z NFZ. Szkolenia dostępne są zarówno w formule online, jak i stacjonarnej. W przypadku korzystania z opcji online do szkolenia można dołączyć, korzystając z aplikacji Microsoft Teams. Natomiast szkolenia w formie stacjonarnej (głównie dla szpitali) prowadzone są na terenie szpitala lub w siedzibie Centrum e-Zdrowia przy ul. Dubois 5a w Warszawie. Na wszystkich szkoleniach uczestnicy poznają szczegóły procesów związanych z informatyzacją placówki medycznej i zasady wytwarzania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Zagadnienia omawiane na szkoleniach obejmą m.in. e-receptę i jej główne założenia, e-receptę transgraniczną, e-skierowania i ich główne założenia, aplikację gabinet.gov.pl i korzystanie z niej w praktyce, szczegóły dotyczące Internetowego Konta Pacjenta, Rejestru Asystentów Medycznych, Programu Profilaktyka 40+ i innych e-usług realizowanych przez Centrum e-Zdrowia. Poruszane są również zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Zapisy i terminy szkoleń
Rekrutacja dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest możliwa na Platformie rejestracyjnej Akademii CeZ. Rejestracja jest możliwa nie później niż dzień przed szkoleniem.

W październiku i listopadzie 2023 r. zaplanowano po 15 terminów szkoleń online dla pracowników POZ i AOS oraz dla pracowników szpitali. Dokładne terminy szkoleń online oraz wszelkie informacje, takie jak np. szczegółowy program szkoleń czy ich regulamin, dostępne są na stronie internetowej Akademii CeZ. Lekarz lub lekarz dentysta, który był uczestnikiem szkolenia, po wypełnieniu formalności otrzyma 5 punktów edukacyjnych. Wszyscy uczestnicy, po uzupełnieniu dokumentacji poszkoleniowej, otrzymują również certyfikaty ukończenia szkolenia.

Szkolenia z EDM jest realizowane przez Akademię CeZ w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.


 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.