Od lewej: prof. Piotr Rutkowski, prof. Jan Walewski, minister Maciej Miłkowski, prof. Iwona Ługowska

Pierwsze w kraju Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej

Udostępnij:
W Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym utworzono pierwsze w Polsce Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej. Powołanie CDOP daje możliwość nowoczesnego i precyzyjnego leczenia z uwzględnieniem charakterystyki molekularnej nowotworu.
Termin „medycyna precyzyjna” lub „personalizowana” do tej pory pojawiał się najczęściej jako przedmiot dyskusji i planów na przyszłość. W onkologii oznacza podejście polegające na dostosowywaniu interwencji terapeutycznych do indywidualnych cech molekularnych pacjenta i jego choroby nowotworowej, które wykracza poza konwencjonalne leczenie oparte na fenotypowych biomarkerach.

Personalizacja leczenia onkologicznego
- Geneza pomysłu na onkologię precyzyjną wiąże się z wiarą naukowców w to, że dzięki wysokowydajnemu sekwencjonowaniu genów następnej generacji, które są wykrywalne w tkance nowotworowej, da się opisać i zidentyfikować mechanizmy genetyczne konkretnego nowotworu. Np. w przypadku raka trzustki, każdy pacjent ma inną charakterystykę mutacji. Co więcej, nie tylko nie ma dwóch pacjentów, którzy mieliby taką samą charakterystykę tego nowotworu, ale ten sam chory ma różną charakterystykę zmian w poszczególnych punktach choroby. Dopiero sekwencjonowanie następnej generacji w połączeniu ze sztuczną inteligencją, analizą dużych zbiorów danych oraz danymi klinicznymi dotyczącymi zastosowania w leczeniu poszczególnych cząsteczek, pozwalają wykryć mechanizmy napędowe nowotworów - przyznał prof. Jan Walewski, dyrektor NIO-PIB w Warszawie.

Powołanie CDOP niesie nadzieję pacjentom na Stąd też konieczność powołania CDOP, co jest niezbędne dla osiągnięcia na podstawie cech danej osoby i charakterystyki choroby u niej występującej. Daje to możliwość spersonalizowania leczenia, umożliwia sklasyfikowanie poszczególnych osób w subpopulacje, które różnią się podatnością na określoną chorobę lub reakcją na określone leczenie oraz pozwala skoncentrować interwencje profilaktyczne lub terapeutyczne na osobach, które najbardziej na tej konkretnej terapii skorzystają, oszczędzając przy tym koszty i minimalizując skutki uboczne.

- Jednym z największych osiągnięć współczesnej onkologii jest personalizacja leczenia onkologicznego, czyli bardzo precyzyjne określanie ścieżki terapeutycznej, uwzględniającej charakterystykę molekularną nowotworów. Dostępnych jest coraz więcej leków skutecznie uderzających w określoną mutację genową nowotworu. Sądzę, że jest to nowy rozdział w walce z rakiem, w której aktywny udział będzie także brało nowo utworzone Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej - mówiła prof. Iwona Ługowska, kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz NIO-PIB w Warszawie.

Otwarci na współpracę
CDOP współpracować będzie z Oddziałem Badań Wczesnych Faz NIO-PIB. Jednym z podstawowych zadań CDOP będzie organizacja i prowadzenie posiedzeń konsyliów molekularnych („Molecular Tumor Board”), w których uczestniczyć będą lekarze z klinik narządowych oraz biolodzy molekularni. Celem konsyliów będzie wspólne ustalenie optymalnej dla danego pacjenta ścieżki terapii uwzględniającej także charakterystykę molekularną nowotworu. Ważne zadanie CDOP to też prowadzenie prac naukowo-badawczych  wykorzystujących terapie ukierunkowane molekularnie oraz dokonywanie analiz statystycznych ze szczególnym uwzględnieniem mierników wpływu wdrażania onkologii precyzyjnej na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Do dyspozycji CDOP będzie Pracownia Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, gdzie wykonuje się kompleksowe profilowanie genomowe. 

Szefowie CDOP zapowiedzieli, że placówka jest też otwarta na współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie badań nad biologią molekularną nowotworów, z organizacjami pacjentów, a także z podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi wdrażaniem innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia. - Zakładamy, że dzięki CDOP powstaje platforma, która umożliwi tworzenie i wdrażanie innowacji medycznych w Polsce - dodała prof. Iwona Ługowska

CDOP krokiem do wdrożenia Narodowej Strategii Onkologicznej
Prof. Piotr Rutkowski, onkolog współtwórca Narodowej Strategii Onkologicznej stwierdził, że powołanie CDOP stanowi również realizację zadania jakie przed Krajową Siecią Onkologiczną postawiła uchwalona NSO. - Narodowa Strategia Onkologiczna, to wieloletni program i najważniejszy dokument polskiej onkologii, którego realizacja ma doprowadzić do wzrostu odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej, podniesienia jakości leczenia onkologicznego, a co za tym idzie szans pacjentów na wyjście z choroby nowotworowej oraz zmniejszenia zachorowalności na nowotwory poprzez działania edukacyjne i regulacyjne. Ważnym celem zapisanym w dokumencie jest również osiągnięcie poziomu co najmniej 90 proc. dostępnych terapii onkologicznych wśród wszystkich refundowanych na terenie UE, stąd też konieczność powołania CDOP - argumentował prof. Piotr Rutkowski.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.