Wyślij
Udostępnij:
 
 
Michał Grocholski/Agencja Gazeta

Prof. Jacek Wciórka już nie przewodniczy Radzie ds. Zdrowia Psychicznego

Źródło: PAP
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 11.10.2021
 
 
Minister zdrowia Adam Niedzielski odwołuje prof. Jacka Wciórkę z funkcji przewodniczącego Rady ds. Zdrowia Psychicznego – decyzja podyktowana jest utratą zaufania do eksperta. Zarzuty są poważne.
– Zgodnie z art. 4a ust. 3 ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego uprzejmie informuję, iż 7 października 2021 r. odwołuję pana profesora z funkcji przewodniczącego Rady ds. Zdrowia Psychicznego – informuje pismo podpisane przez ministra Niedzielskiego, które cytuje Polska Agencja Prasowa.

W dokumencie czytamy, że „uzasadnieniem decyzji jest utrata zaufania w związku z przekazywaniem nieprawdziwych informacji o zaangażowaniu Ministerstwa Zdrowia w demontaż reformy i rzekomej próbie odstąpienia od niej i powrotu do stanu wyjściowego oraz odmowa przez pana profesora udziału w pracach Zespołu do spraw kontynuacji reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego”.

O profesorze
Prof. Wciórka pełnił funkcję przewodniczącego od 2019 r. – jest współtwórcą dwóch ostatnich edycji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. To członek Polskiej Akademii Nauk, pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest także koordynatorem Komisji Reformy Opieki Psychiatrycznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w którego zarządzie zasiada.

Rada ds. Zdrowia Psychicznego – co to za organ?
Rada ds. Zdrowia Psychicznego jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Do jej zadań należy:
– monitorowanie realizacji zadań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego,
– opiniowanie projektów informacji o realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
– występowanie do ministrów właściwych do spraw kultury fizycznej, nauki, oświaty i wychowania, pracy, spraw wewnętrznych, szkolnictwa wyższego, zabezpieczenia społecznego oraz ministra sprawiedliwości i ministra obrony narodowej, w sprawach założeń i projektów programów działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego,
– inicjowanie działalności badawczo-wdrożeniowej w sprawach, o których mowa w art. 2 ust. 1 Dz.U.2020.685,
– opiniowanie projektów przepisów prawnych dotyczących ochrony zdrowia psychicznego.

Za udział w pracach Rady jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie.
Organem właściwym do powoływania i odwoływania przewodniczącego Rady oraz jego zastępcę, sekretarza i członków Rady jest minister zdrowia.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe