Wyślij
Udostępnij:
 
 
Marek Misiurewicz

Prof. Marszałek z Nagrodą Specjalną „Kuriera Medycznego”

Źródło: Kurier Medyczny
Autor: Krystian Lurka |Data: 17.01.2020
 
 
Prof. dr hab. Andrzej Marszałek, konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii, kierownik Zakładu Patologii Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz prezes Polskiego Towarzystwa Patologów, otrzymał Nagrodę Specjalną Czasopisma „Kurier Medyczny” w konkursie „Sukces Roku”.
Profesor Andrzej Marszałek doświadczenia zawodowe i naukowe zdobywał w kraju i w czasie stypendiów zagranicznych. Jest autorem lub współautorem ponad 560 publikacji. Za pracę naukową został wyróżniony licznymi nagrodami.

Jako konsultant ds. patomorfologii, współpracując z Ministerstwem Zdrowia, stworzył pilotażowy projekt „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi”. Głównym założeniem pilotażu jest upowszechnienie standardów akredytacyjnych w zakresie patomorfologii, co ma na celu standaryzację procesu organizacji podmiotu i jakości wykonywanych badań. Docelowo akredytacja ma być wymogiem przy ubieganiu się o odrębne kontraktowanie przez NFZ badań patomorfologicznych. Istotną zmianą jest również podniesienie kompetencji kadry w zakresie efektywnego zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta podczas wykonywania i wykorzystywania badań patomorfologicznych. Zostaną też opracowane nowe standardy organizacyjne oraz standardy postępowania. Celem pilotażu jest poprawa jakości badań, które są kluczowe dla podejmowania decyzji o rozpoczęciu leczenia.

Patomorfologia jest szczególnie ważna w terapii onkologicznej i stanowi jej integralną część. Rozwój metod leczenia nowotworów spowodował, że patomorfologia ma wartość nie tylko prognostyczną, ale jest również wskaźnikiem predykcyjnym, wspomagającym planowanie terapii. Projekt na rzecz poprawy jakości w patomorfologii finansowany jest z funduszy europejskich. Ministerstwo Zdrowia na jego realizację przeznaczyło blisko 8 mln zł. Zgodnie z założeniami pilotaż pod kątem spełnienia standardów akredytacyjnych zostanie przeprowadzony w 10 placówkach, a co najmniej 50 zakładów patomorfologii przejdzie przeglądy akredytacyjne. Działaniami projakościowymi w ramach pilotażu zostanie objętych 200 podmiotów oraz 3 tys. pracowników.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.