iStock

Projekt listy refundacyjnej – marzec

Udostępnij:
Opublikowano projekt obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, który zacznie obowiązywać od 1 marca 2022 r. – zgodnie z zapowiedzią wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego refundowane będą trzy terapie stosowane w chorobach rzadkich: mukowiscydozie, hiperoksalurii typu 1 oraz dystrofii mięśniowej Duchenne’a. Co poza tym?
Na liście aptecznej refundacją objęto zarówno nowe leki, jak i wyroby medyczne. Wśród nich są między innymi:
– Adatam XR – tabletki o przedłużonym uwalnianiu, stosowane w przeroście gruczołu krokowego,
– Medisorb A – opatrunek alginianowy stosowany w przewlekłych owrzodzeniach,
– Lophlex – proszek do sporządzania zawiesiny doustnej stosowany w diecie eliminacyjnej w fenyloketonurii u pacjentów powyżej ósmego roku życia,
– Pulmicort – zawiesina do nebulizacji we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach – astma, POChP, eozenyfilowe zapalenie oskrzeli.

Poinformowano też o nowych programach lekowych. To:
– Oxlumo – w programie B.129.FM – leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1,
– Translarna – w programie B.130 – leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne'a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny.

Do istniejącego już z programu lekowego B.112 – leczenie mukowiscydozy i refundacji Kalydeco – dołączono nowe leki:
– Orkambi,
– Symkevi,
– Kaftrio.

Z kolei w programie B.15 – zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B – będzie refundowany nowy lek – Nuwiq Factor VIII coagulationis humanus recombinate.

Istotne zmiany są w programie B.56 – leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego. Są w nim dwie nowe substancje:
– Erleada,
– Nubeqa.

Ponadto refundowany ma być Xtandi w postaci tabletek – obecnie refundowana jest postać w kapsułkach.

Poza tym w kilku programach lekowych – B.4, B.50, B.116. B.120 – pojawi się lek Oyavas. W programie B.39 – leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych – będzie refundowany lek Cinacalcet Aurovitas, a w programie B.54 – leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego – lek Darzalex w postaci roztworu do wstrzykiwań. Obecnie jest finansowany produkt w postaci koncentratu do sporządzania roztworu infuzji.

Co poza tym?

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Projekt obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który zacznie obowiązywać 1 marca 2022 r..

Uwagi do projektu – w wersji elektronicznej – można wysyłać do 17 lutego, do godz. 18, na adres: wykazy-uwagi@mz.gov.pl.

Przeczytaj także: „Nowe terapie w leczeniu chorób rzadkich – konferencja”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.