Tomasz Paczos/Kancelaria Senatu

Projekt ustawy o jakości niezgodny z konstytucją? ►

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
Źródło: Senat
Członkowie senackiej Komisji Zdrowia odrzucili w całości projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta – zrobili to na wniosek przewodniczącej Beaty Małeckiej-Libery i po tym, gdy przedstawiciel Biura Legislacyjnego Senatu powiedział, że „ustawie należy postawić wiele zasadniczych zarzutów niezgodności jej przepisów z konstytucją”.
16 marca odbyło się czytanie rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, podczas którego mecenas Piotr Magda, przedstawiciel Biura Legislacyjnego Senatu, poinformował o „zastrzeżeniach ogólnych natury systemowej, jak również szczegółowych – dotyczących konstytucyjności”. 

– Wątpliwości nie mają charakteru wyczerpującego i odnoszą się między innymi do istoty koncepcji normatywnej systemu jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta. Ich całościowe wyeliminowanie – senackimi poprawkami – bez uszczerbku dla meritum kwestionowanych obszarów regulacji wymagałoby, jak się wydaje, opracowania alternatywnej koncepcji merytorycznej tego systemu oraz jej należytego skonsultowania z zainteresowanymi podmiotami i środowiskami – ocenił mecenas Piotr Magda.

Fragment posiedzenia do obejrzenia poniżej.Ostatecznie w głosowaniu senacka Komisja Zdrowia odrzuciła projekt ustawy w całości – o jego dalszych losach zdecydują senatorowie podczas posiedzenia zaplanowanego na 29 i 30 marca.

Posiedzenie w całości dostępne jest na stronie internetowej: www.senat.pl/10KZ1171.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.