Wyślij
Udostępnij:
 
 
Przegłosowali projekt ustawy o zwiększaniu finansowania w ochronie zdrowia do 6 procent PKB
 
Działy: Aktualności
Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zwiększaniu finansowania w ochronie zdrowia do 6 procent PKB do 2025 roku. W przyszłym roku na zdrowie ma być przeznaczone nie mniej niż 4,67 proc. PKB. Posłowie byli prawie jednomyślni. Za ustawą zagłosowało 436 posłów. Jeden był się wstrzymał, a kolejny był przeciw.
Sejm przyjął poprawkę PiS, doprecyzowującą zapisy ustawy. Odrzucił natomiast wszystkie poprawki opozycji, z których znaczna część miała przyspieszyć wzrost finansowania.

Zgodnie z propozycją rządu na finansowanie ochrony zdrowia przeznacza się corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6 proc. PKB, z zastrzeżeniem, że wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018–2024 nie może być niższa niż:
- 4,67 proc. PKB w 2018 r.,
- 4,86 proc. PKB w 2019 r.,
- 5,03 proc. PKB w 2020 r.,
- 5,22 proc. PKB w 2021 r.,
- 5,41 proc. PKB w 2022 r.,
- 5,60 proc. PKB w 2023 r.,
- 5,80 proc. PKB w 2024 r.

W projekcie ustawy proponuje się przyjęcie zasady, że środki finansowe odpowiadające wzrostowi nakładów na opiekę zdrowotną na dany rok, w porównaniu z rokiem poprzednim, w pierwszej kolejności przeznaczane byłyby na finansowanie z budżetu państwa, w formie dotacji przekazywanej do Narodowego Funduszu Zdrowia, świadczeń opieki zdrowotnej, określonych na każdy rok w drodze rozporządzenia ministra zdrowia, który przy wydawaniu tego rozporządzenia powinien kierować się takimi przesłankami jak: konieczność zapewnienia dostępności do określonych świadczeń, z uwzględnieniem list oczekujących, rodzaj świadczeń z uwzględnieniem obowiązku zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej 2 dzieciom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku, a także wnioski płynące z mapy potrzeb zdrowotnych.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 roku.

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia/ i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe