Wyślij
Udostępnij:
 
 
Rak płuca priorytetem, czyli ekspercka debata podczas "Priorytetów 2018"
Źródło: KL
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 16.01.2018
 
 
Choroby onkologiczne, obok kardiologicznych, są główną przyczyną zgonów ludzi na świecie. Najgroźniejszy wśród nowotworów jest rak płuca. W Polsce jest wykrywany u około 22000 osób rocznie. Problemy, z którymi muszą zmagać się pacjenci i lekarze są zarówno na etapie diagnostyki, jak i jego leczenia. O onkologii na przykładzie raka płuca mówiono podczas konferencji „Priorytety 2018”.
Medycyna przynosi nowoczesne rozwiązania, do których polscy pacjenci nie mają dostępu. Od wielu lat nic się nie zmienia, a dotyczy to szczególnie niedrobnokomórkowego raka płuca z wysoką ekspresją genu PDL-1.

- Wydatki na leczenie chorych z rakiem płuca są skandalicznie niskie. Za obecne środki nie jesteśmy w stanie leczyć chorych zgodnie ze standardami obowiązującymi w Europie, a mówimy o nowotworze, który jest zabójcą numer jeden zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Mamy nadzieję, że rok 2018 będzie rokiem przełomowym – powiedział prof. dr hab. n. med Rodryg Ramlau, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca.

Chorzy oczekują zmian
Spośród chorych tylko 15-20% kwalifikuje się do leczenia radykalnego. Co z resztą? Większość, bo około 80 proc. przypadków raka płuca, jest diagnozowanych w zaawansowanym stadium z gorszym rokowaniem długotrwałego przeżycia. Dlatego tak ważna jest zarówno wczesna diagnostyka, jak i odpowiednie, nowoczesne leczenie. Największe nadzieje w leczeniu nowotworów daje immunoterapia, z którą od kilku lat lekarze wiążą duże nadzieje.

- Ostatnie pięć lat przyniosło ogromny skok jeśli chodzi o możliwości terapeutyczne dla grupy chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, który stanowi około 85%. Mamy cztery inhibitory kinazy tyrozynowej drugiej i trzeciej generacji, które dają szansę uzyskania wysokiej odpowiedzi terapeutycznej i tzw. czasu do progresji. Obecnie dla chorych na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie nic zaproponować niż chemioterapia. Walczymy, aby zmienił się schemat postępowania w leczeniu raka płuca – dodał prof. Ramlau.

Rak płuca jest jedynym nowotworem, którego współczynnik zachorowania jest porównywalny do współczynnika umieralności, tymczasem najnowsze badania, których wyniki są prezentowane na światowych zjazdach pokazują, że po zastosowaniu tych leków dla wybranej grupy pacjentów możemy mówić o chorobie przewlekłej, co dotychczas nie miało miejsca. Uznaje się w tej chwili, że leczenie immunologiczne może być dedykowane także chorym w pierwszej linii, od momentu postawienia diagnozy. Rak płuca niejednokrotnie wymaga wieloetapowego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, aby zapewnić chorym jak najszersze spektrum leczenia i możliwość przedłużenia terapii. Dlatego powinno się wprowadzić leki immunokompetente już w pierwszej linii leczenia.

Na zmiany w schemacie leczenia oczekują zarówno lekarze, jak i pacjenci. Anna Żyłowska ze Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Oddział w Szczecinie podkreśliła, że od kilku lat bezskutecznie walczy o dostęp do nowoczesnych terapii.

- To czy będziemy traktować raka płuca, jako chorobę przewlekłą zależy wyłącznie od decyzji Ministra Zdrowia. Od 10 lat prowadzę Stowarzyszenie i poznałam wiele osób, które zwracają się z pytaniami – gdzie się leczyć? Część z nich odsyłam za granicę, bo najskuteczniejsze dla nich terapie są w Polsce niedostępne – powiedziała podczas dyskusji Anna Żyłowska i podkreśliła także mocno, że rak płuca jest w dalszym ciągu bardzo mocno stygmatyzowany i kojarzony wyłącznie z paleniem tytoniu, choć rośnie liczba chorych, którzy deklarują brak kontaktu z tytoniem. Maleje liczba chorych na płaskonabłonkowego raka płuca, który jest ściśle powiązany z paleniem tytoniu. Rośnie za to liczba chorych z gruczołowym rakiem płuca.

Anna Żyłowska sformułowana listę życzeń do ministra Łukasza Szumowskiego:
- spełnienie obietnic Ministerstwa Zdrowia o priorytetowym potraktowaniu pacjentów
z rakiem płuca,
- dostęp do nowoczesnych terapii w raku płaskonabłonkowym,
- dostęp do immunoterapii.

Sesja "Priorytety w onkologii na przykładzie raka płuca" w całości do obejrzenia poniżej:
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe