Wyślij
Udostępnij:
 
 
Fundacja Republikańska

Raport „Suwerenność lekowa – rola, stan i rekomendacje”

Autor: Krystian Lurka |Data: 16.05.2020
 
 
- Ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli ma dostępność leków, często ograniczana przez monopolizację produkcji, pandemie i zorganizowane grupy przestępcze. Dlatego należy jak najszybciej rozpocząć prace nad zapowiadanymi w strategicznych dokumentach rządu Zjednoczonej Prawicy rozwiązaniami wspomagającymi rozwój krajowego przemysłu farmaceutycznego - wynika z raportu „Suwerenność lekowa – rola, stan i rekomendacje”. „Menedżer Zdrowia” udostępnia dokument.
Fragment raportu Fundacji Republikańskiej autorstwa Krzysztofa Góry i Karola Jaglińskiego:
- Refundacyjny Tryb Rozwojowy to projekt rządowy stanowiący odpowiedź na zmiany w branży farmaceutycznej. Korzyści refundacyjne dla firm w zamian za ich większy udział w rozwoju gospodarczym Polski – tak w kilku słowach można określić cel omawianej propozycji.

Koncepcja polskiego rządu nie jest niczym wyjątkowym. Wiele państw wdrożyło już podobne rozwiązania. Nie ma jednak jednego modelu postępowania. Zakres i forma wspierania przemysłu farmaceutycznego powinny zależeć od bilansu handlowego i kształtu produkcji na danym rynku. Dla Polski kluczowy w tym zakresie jest model wypracowany przez Hiszpanię. Notuje ona, tak jak nasz kraj, ujemny bilans handlowy na rynku farmaceutycznym oraz dużą produkcję leków generycznych. To właściwe warunki do uruchomienia programów pomocowych. Sukces na rynku hiszpańskim odzwierciedla wzrost wartości eksportu leków i zatrudnienia, a także wydatków na badania, rozwój i inwestycje.

Pomysł Refundacyjnego Trybu Rozwojowego pojawił się w polskim rządzie już w 2015 roku. Autorem koncepcji był Mateusz Morawiecki – ówczesny minister rozwoju, a założenia programowe opracował dr Krzysztof Łanda – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Powstało wiele dokumentów wspierających powstanie Refundacyjnego Trybu Rozwojowego, są to między innymi Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) oraz „Polityka Lekowa Państwa”. Osobą odpowiedzialną za określenie priorytetów działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie gospodarowania lekami w latach 2018– 2022 był prof. Marcin Czech, ówczesny wiceminister zdrowia. W listopadzie 2018 roku ogłosił on, że RTR zmieni nazwę na Innowacyjny Tryb Rozwojowy (ITR), by podkreślić innowacyjność, a zmniejszyć nacisk na refundację. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z konsorcjum Czyżewscy Kancelaria Adwokacka i PEX PharmaSequence opracowało rekomendacje wdrożenia RTR. Zgodnie z nimi firma uznana za Partnera Polskiej Gospodarki miała otrzymać premię za inwestycje w Polsce (budowę fabryki leków, stworzenie miejsc pracy) na dwa sposoby – w formie grantu na nowe przedsięwzięcie lub w postaci tzw. efektorów w refundacji leków. W styczniu 2020 roku Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, obiecała, że prace nad RTR ruszą ponownie w lutym. Dotychczas jednak żaden RTR nie został wdrożony ani nawet nie znajduje się w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Potrzebę prac nad RTR potwierdzają dane makroekonomiczne. Pokazują one, że obecnie sektor farmaceutyczny w ujęciu ilościowym nie stanowi znaczącego składnika polskiego przemysłu. Wartość produkcji, liczba zatrudnionych i obroty przedsiębiorstw wskazują, że jego wielkość to około 1 proc. przemysłu. Pozycja branży jest jednak inna, jeżeli spojrzeć na nią w perspektywie rozwojowej.

Innowacje wdraża blisko dwa razy więcej firm sektora lekowego niż średnio w całym przemyśle. W farmacji zatrudnionych jest prawie 4 proc. wszystkich pracowników B+R, a branża ta generuje około 10 proc. wszystkich nakładów na badania i rozwój. Wydajność pracowników sektora farmaceutycznego w porównaniu z całym przemysłem jest wyższa o około 60 proc., a ich zarobki niemal o połowę. Oznacza to, że produkcja wyrobów farmaceutycznych, mimo pozornie niewielkiego udziału w wartości polskiego PKB, ma bardzo duże znaczenie dla kształtowania się tego wskaźnika w przyszłości z uwagi na innowacyjność i prace badawczo-rozwojowe. Na tle Unii Europejskiej polska branża farmaceutyczna to jednak druga liga; plasuje się mniej więcej w połowie stawki. Polska jest jednak we wschodniej części Europy ważną figurą na tym rynku.

Nasza farmacja jest na ścieżce wznoszącej i może odegrać ważną rolę zarówno w kraju, jak i w Europie. Złożoność rynku farmaceutycznego powoduje jednak, że jego rozwój zależy nie tylko od przedsiębiorstw. Niezbędna jest współpraca z administracją państwową. Warunki do tego ma zapewnić Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której farmacja została uznana za jedną z kluczowych branż dla przyszłości kraju. SOR przewiduje wiele narzędzi, które mają stymulować jej rozwój. Refundacyjny Tryb Rozwojowy związany jest ściśle z bezpieczeństwem państwa. Bezpośrednie lub pośrednie ryzyko utraty zdrowia przez obywateli jest jednym z największych zagrożeń. Podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli ma dostępność leków, często zachwiana przez globalizację i monopolizację produkcji leków, epidemie i pandemie – obniżające poziom zdrowia publicznego oraz gwałtownie zwiększające popyt na produkty lecznicze – a także zorganizowane grupy przestępcze, które nielegalnie je eksportują. W przypadku niespodziewanych zdarzeń u światowych dostawców w polskich aptekach bardzo szybko zaczyna brakować leków. Aby zwiększyć bezpieczeństwo lekowe państwa, należy w miarę możliwości uniezależnić się od podmiotów wytwarzających leki poza granicami kraju. W tym celu należy zachęcić firmy do przenoszenia produkcji do Polski oraz stworzyć warunki do rozwoju już istniejących fabryk.

Utraconą nadzieję na wejście w życie RTR przywraca ostatnio „RTR Plus”. Jest on odpowiedzią na opóźniające się prace nad dużym Refundacyjnym Trybem Rozwojowym. Zawiera trzy legislacyjne propozycje,
- zwolnienie z renegocjacji decyzji refundacyjnych - idea zakłada nadanie Partnerom Polskiej Gospodarki
uprawnień do automatycznego przedłużania refundacji w cenach zgodnych z art. 13 ust. 6a ustawy refundacyjnej,
- ustalanie cen dla produktów po raz pierwszy wchodzących do refundacji na poziomie cen progowych zdefiniowanych w art. 13 ust. 6 ustawy refundacyjnej,
- zwolnienie Partnerów Polskiej Gospodarki z payback.

Rozwój branży farmaceutycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa lekowego powinny być priorytetami w działalności państwa. Propozycja „RTR Plus” jest obustronną szansą, wsparciem, które trzeba prawnie uregulować.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: „Suwerenność lekowa państwa – rola, stan i rekomendacje”.

Partnerem raportu jest Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

Przeczytaj także: „Barbara Misiewicz-Jagielak o bezpieczeństwie lekowym”.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe