iStock

Raport z pilotażu sieci onkologicznej

Udostępnij:
W końcu opublikowano raport dotyczący realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w sieci onkologicznej.
Co zapisano we wnioskach?

Między innymi to, że:
– udoskonalono organizację opieki onkologicznej – w szczególności w zakresie roli koordynatora i jego udziału w pomocy pacjentowi, organizacji wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych oraz sposobu i możliwości komunikacji między pacjentem a szpitalem,
– każdy pacjent otrzymał wsparcie koordynatora już od etapu rozpoznania choroby nowotworowej aż do obserwacji po zakończonym leczeniu,
– pacjenci zyskali możliwość łatwiejszego i szybszego kontaktu z ośrodkami onkologicznymi,
– dzięki wprowadzonej w pilotażu standaryzacji rejestracji pacjenta na wizytę u onkologa po wybuchu pandemii COVID-19 nie nastąpił paraliż w zakresie diagnozowania nowych pacjentów,
– 98,9 proc. uczestników badania pilotażowego zapytanych o poziom zadowolenia z uzyskanej pomocy onkologicznej, i tym samym chęć polecenia placówki znajomym, wskazywało na oceny powyżej 5, a średnia ocen respondentów wyniosła ogółem 9,6 – ocen dokonywano w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą, a 10 – najwyższą.

Co poza tym?

Udostępniamy raport w całości.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Syntetyczny raport końcowy dotyczące podsumowania prac komitetu sterującego oraz realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.

Przeczytaj także: „KSO – jedno z najważniejszych rozwiązań ostatnich lat” i „Prof. Jassem: KSO nie tylko nie rozwiąże problemów polskiej onkologii, ale też stworzy nowe”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.