iStock

Refundacja z automatu

Udostępnij:
Wkrótce powstanie nowa funkcjonalność, która lekarzom – dzięki aplikacjom gabinetowym – pozwoli automatycznie zaciągnąć do recepty każdego pacjenta informację o właściwym poziomie refundacji.
O nowości informuje Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie internetowej.

– Dziś to sam lekarz musi na podstawie takich informacji jak wiek pacjenta i rodzaj schorzenia określić poziom refundacji w wypisywanej recepcie. W systemie są oczywiście wskazane poszczególne poziomy refundacji, ale ostateczną decyzję o wyborze jednego z nich podejmuje sam lekarz, wykorzystując posiadaną wiedzę – przypomina resort w komunikacie, cytując ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

– Reagujemy na głosy przedstawicieli środowiska lekarskiego, którzy wskazują potrzebę zbudowania systemu automatycznego określania poziomu refundacji danego leku u pacjenta. Chcemy w ten sposób pomóc lekarzom i ograniczyć możliwość popełnienia błędów, która sprawia niejednokrotnie, że pacjent musi wrócić do lekarza. Chcemy też w ten sposób do minimum ograniczać biurokrację – wyjaśnia minister.

Ministerstwo informuje też, że „prace nad tym rozwiązaniem rozpoczyna specjalny zespół”.

Zadaniem zespołu jest zebranie międzynarodowych doświadczeń dotyczących aplikacji wspierających pracę lekarza w kwestii refundacji leków, wskazania listy leków, które będą w automatycznym systemie określania refundacji, opracowania zasad działania tworzonego systemu informatycznego oraz modelu sztucznej inteligencji, która będzie wspierała dobór poziomu refundacji.

W składzie zespołu, poza reprezentantami ministerstwa, są również przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Naczelnej Rady Lekarskiej, Porozumienia Zielonogórskiego i Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze zdrowia.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.