Wyślij
Udostępnij:
 
 
Rektor Wielgoś o federalizacji warszawskich uniwersytetów
Źródło: BL, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Redaktor: Bartłomiej Leśniewski |Data: 03.10.2018
 
 
- Dzięki federalizacji WUM i UW odzyskają to, czego w sztuczny i brutalny sposób zostały przed siedemdziesięcioma laty pozbawiono, to, czego od tamtego czasu im brakuje – zapewnił prof. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podczas inauguracji roku akademickiego.
- Staniemy się „pełnym" uniwersytetem. Niewątpliwie doprowadzimy też w ten sposób do powstania potężnej uczelni, będącej liderem zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych rankingach – dodał i wyraził też nadzieję, że ruch ten korzystnie wpłynie na finansowanie nauki w nowej federacyjnej jednostce.

– Jestem przekonany, że zacieśnienie współpracy obu uczelni odbędzie się z korzyścią dla wszystkich, a dla UW będzie kolejnym impulsem na drodze do osiągnięcia pozycji uniwersytetu rozpoznawalnego w Europie – powiedział prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, i dodał: - Chcemy, żeby łączność między naszymi uczelniami miała po wielu latach znowu realny wymiar. Mam tu na myśli konkretną współpracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Pierwsze kroki już zostały poczynione.

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski podpiszą list intencyjny w sprawie utworzenia federacji. Ściślejsza współpraca pozwoli lepiej wykorzystać potencjał obu uczelni. Wspólnie uniwersytety będą mogły prowadzić bardziej wszechstronne projekty naukowe dotyczące najważniejszych wyzwań współczesności, wymagające wiedzy i doświadczenia specjalistów z obu uczelni, a także infrastruktury, którymi dysponują oba uniwersytety.

Uniwersytety zamierzają realizować razem projekty naukowe, prowadzić wspólnie wybrane zajęcia dydaktyczne, umożliwić studentom i pracownikom uczelni partnerskiej korzystanie ze swojej infrastruktury. Federacja zaczęłaby działać w październiku 2019 roku.

Celem federalizacji jest utworzenie wspólnego systemu szkół doktorskich, dzięki któremu kształcenie będzie otwarte dla doktorantów uczelni. Federacja umożliwi studentom i doktorantom szerszy udział w zajęciach dydaktycznych partnerskiej uczelni. Będą mogli oni także uczestniczyć w działalności kół naukowych oraz inkubatora przedsiębiorczości drugiej uczelni. Studenci, doktoranci i pracownicy będą mieli dostęp do infrastruktury partnera. Uczelnie wspólnie będą uczestniczyły w konkursach grantowych i realizowały projekty naukowe.

Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Warszawski mają wspólną tradycję. Do lat pięćdziesiątych XX wieku na UW wykładano medycynę i farmację. Decyzją władz państwowych wiosną 1950 roku oddzielono od Uniwersytetu wydziały Lekarski i Farmaceutyczny. Z ich połączenia powstała Akademia Medyczna – dzisiejszy Warszawski Uniwersytet Medyczny.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe