Wyślij
Udostępnij:
 
 
Rząd przyjął nowelę ustawy o specjalistach w ochronie zdrowia
Źródło: Business Center Club, Polska Agencja Prasowa
Autor: Bartłomiej Leśniewski |Data: 23.07.2019
 
 
Ustawa ma na rozwiązać problem braku możliwości rozpoczynania specjalizacji w określonych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (psychoseksuologii i psychoterapii dzieci i młodzieży) lub uznania przez ministra zdrowia dorobku naukowego lub zawodowego przez osoby wykonujące zawody medyczne, ustawowo regulowane (lekarze, pielęgniarki i farmaceuci).
Przedstawiony projekt ustawy zmienia ustawę z 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

W art. 1 projektu ustawy dokonano zmiany wymienionej ustawy polegającej na uchyleniu ust. 2, który stanowi, że ustawa z 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia nie dotyczy osób wykonujących zawody medyczne, dla których zasady uzyskiwania tytułu specjalisty określają przepisy regulujące wykonywanie tych zawodów.

Uchylenie tego przepisu umożliwi osobom wykonującym zawody medyczne ustawowo uregulowane (lekarzom, pielęgniarkom i farmaceutom) przystąpienie do specjalizacji w dziedzinie określonej w trybie wspomnianej ustawy, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, jeżeli w swoich regulacjach prawnych dotyczących specjalizacji nie mają wskazanej tej dziedziny lub nie ma jednostki akredytowanej do prowadzenia specjalizacji.

Projektowane zmiany spowodują zainteresowanie odbywaniem szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w tym w nowo wprowadzonej dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, w wyniku czego nastąpi zwiększenie kadry medycznej specjalistów w tej dziedzinie.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe