Wyślij
Udostępnij:
 
 
Rzecznik upomina się o prawo dzieci do rodzica w szpitalu
 
Działy: Aktualności
Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Konstantego Radziwiłła upomina się o prawa dziecka do obecności rodzica przy łóżku w szpitalu.
- Obecność rodzica i jego opieka wpływa na niwelowanie strachu i obaw dziecka związanych z pobytem w szpitalu. Jest również niezwykle ważna w przypadku dzieci przewlekle i terminalnie chorych – podkreśla w liście.

Rzecznik informuje, że nadal obserwuje występujące trudności w realizacji uprawnienia dziecka do pobytu przy nim rodziców lub innych osób bliskich podczas hospitalizacji.

Trudności te związane są m.in. z niezapewnieniem przez szpitale właściwych warunków do pobytu rodzica przy łóżku dziecka; wysokości pobieranych przez podmiot leczniczy opłat za pobyt rodziców lub osób bliskich przy dziecku; wprowadzaniem przez szpitale ograniczeń godzinowych odwiedzin, bez uwzględniania wieku i potrzeb dzieci znajdujących się na oddziale.

Rzecznik wystąpił do Ministra Zdrowia o przedstawienie stanowiska w tej sprawie jak również o podjęcie działań leżących w kompetencji resortu zdrowia, mających na celu weryfikację tych problemów.
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe