Wyślij
Udostępnij:
 
 
Ścisłe monitorowanie SOR
Źródło: NFZ
Autor: Alicja Kostecka |Data: 22.08.2019
 
 
Pobyt pacjenta na SOR powinien być szczegółowo raportowany w sprawozdawczości i obejmować datę, godzinę oraz minutę udzielonego świadczenia w systemie 24-godzinnym.
W związku ze stwierdzeniem licznych nieprawidłowości dotyczących sprawozdawczości w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w SOR NFZ ostrzega, że przekazanie przez świadczeniodawcę niekompletnych dokumentów rozliczeniowych lub przedstawienie dokumentów sporządzonych w sposób nieprawidłowy i nierzetelny może powodować wstrzymanie rozliczenia wykonanych świadczeń.

Dlatego NFZ W zwraca uwagę SOR, by w raportach statystycznych zawarte były poprawne dane, w szczególności w odniesieniu do czasu pobytu pacjenta na SOR, obejmujące dane dotyczące udzielonego świadczenia, które powinny zawierać dokładny czas:
- przyjęcia pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego,
- wypisu pacjenta ze szpitalnego oddziału ratunkowego,
- przekazania pacjenta do oddziału szpitalnego – w przypadku udzielania świadczenia przez szpitalny oddział ratunkowy.

Narodowy Fundusz Zdrowia planuje w najbliższym czasie rozszerzenie zakresu weryfikacji sprawozdawanych danych przez wdrożenie nowych reguł walidacji i weryfikacji dotyczących danych świadczeń opieki zdrowotnej. Ma to na celu ujednolicenie zasad i kryteriów przeprowadzanych w oddziałach wojewódzkich NFZ weryfikacji danych sprawozdawczych oraz uporządkowanie prowadzonej sprawozdawczości.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe