Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Sektor wyrobów medycznych w Polsce – raport

Źródło: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 24.06.2022
 
 
Poziom finansowania i obowiązujące regulacje dotyczące technologii nielekowych utrudniają wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań medycznych – wynika z raportu „Sektor wyrobów medycznych w Polsce – wielkość, oddziaływanie, znaczenie”, który udostępniamy.
Dokument przygotowany przez Fundację Innowo przy wsparciu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED to pierwsza tego rodzaju publikacja, która w kompleksowy sposób opisuje wpływ sektora wyrobów medycznych na polską gospodarkę.

O czym mowa w dokumencie?

– Tylko w 2020 r. ogólna wartość produkcji krajowej branży wyrobów medycznych wyniosła niemal 11 mld złotych. Na ten wynik złożyła się praca 5266 podmiotów – wytwórców, importerów oraz dystrybutorów wyrobów medycznych oraz około 30 tysięcy pracowników zatrudnionych w tych firmach. Szacuje się, że ogólna wartość dodana, czyli przyrost wartości dóbr powstały w wyniku działalności podmiotów działających w branży wyrobów medycznych, to 4,5 mld złotych. To niebagatelny wkład branży do polskiego PKB. Mimo zwiększającego się wpływu na polską gospodarkę firmy działające w obszarze wyrobów medycznych borykają się ze znaczącymi przeszkodami systemowymi. Jednym z problemów jest kategoryzacja oraz poziom finansowania wyrobów wydawanych na zlecenie – piszą autorzy publikacji, podkreślając, że „w Polsce przeznacza się na nie jedynie 1 proc. ogólnego budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia”.

Co poza tym?

W dokumencie omawia się między innymi:
– wielkość polskiego sektora wyrobów medycznych,
– charakterystykę podmiotów rynku wyrobów medycznych,
– oddziaływanie sektora wyrobów medycznych na polską ochronę zdrowia.

Udostępniamy dokument w całości.Raport można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając go po kliknięciu w: Sektor wyrobów medycznych w Polsce – wielkość, oddziaływanie, znaczenie

Przeczytaj także: „Podsumowanie roku w branży wyrobów medycznych”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.