iStock

Skargi od poszkodowanych – podsumowanie Rzecznika Praw Pacjenta

Udostępnij:
Opublikowano sprawozdanie RPP z przestrzegania praw pacjenta w 2021 roku – naruszenie prawa do świadczeń zdrowotnych, we wszystkich zakończonych postępowaniach, stwierdzono 1017 razy.
W dokumencie poinformowano, że te dotyczyły:
– w 956 przypadkach prawa do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, w warunkach odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej przez personel medyczny – stanowiło to 86 proc. wszystkich stwierdzonych naruszeń wskazanego prawa w 2021 r.,
– 78 naruszeń prawa pacjenta do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń zdrowotnych – co stanowi prawie 7 proc. wszystkich stwierdzonych naruszeń prawa do świadczeń,
– 46 naruszeń prawa pacjenta do natychmiastowego udzielania świadczeń ze względu na zagrożenie zdrowia i życia lub w przypadku porodu – 4 proc. wszystkich stwierdzonych naruszeń wskazanego prawa,
– 36 naruszeń w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
– dwóch przypadków, w których stwierdzono naruszenie prawa pacjenta do żądania, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, a pielęgniarka zasięgnęła opinii innej pielęgniarki lub położnej.

Co poza tym?

Udostępniamy sprawozdanie w całości.Dokument można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając go po kliknięciu w: Sprawozdanie rzecznika praw pacjenta z przestrzegania praw pacjenta w 2021 roku.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.