Wyślij
Udostępnij:
 
 

Święty Kamil rozdał swoje nagrody

Źródło: BL, Kamilianie
Redaktor: Bartłomiej Leśniewski |Data: 09.02.2016
 
 
Zakon Kamilianów, zajmujący się ochroną zdrowia, rozdał swoje nagrody. Wśród wyróżnionych są profesor Andrzej Chmura, transplantolog, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę, Elżbieta Cichocka i Agata Młynarska.
Nagrody Św. Kamila przyznano w następujących kategoriach:

1. Pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją misję dla dobra chorych:
Nagroda Główna - prof. Andrzej Chmura
Za uruchomienie łańcuchowego przeszczepu wiedzy w polskiej transplantologii ze szczególnym uznaniem za oddanie swojego serca ludziom i nauce.

Wyróżnienie - dr Witold Rongies
Za podejmowanie najtrudniejszych wyzwań w pracy fizjoterapeuty. Za cierpliwe dążenie do zawodowej doskonałości. Za kierowanie się w służbie chorych najbardziej szlachetnymi zasadami.

Wyróżnienie - dr hab. Małgorzata Mossakowska
Za wyjątkową intuicję i życiową mądrość w wytyczaniu drogi ludziom walczącym z najtrudniejszym przeciwnikiem: chorobą własnych dzieci. Za wykorzystywanie w tym celu najskuteczniejszych oręży - empatii, miłości i wiedzy.

Wyróżnienie -mgr Maria Teresa Drygała
Za pielęgnowanie życia na jego najtrudniejszym etapie, za niebywałą umiejętność słuchania cierpiących; za rozbudowę Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie i osobisty wkład w rozwój ruchu hospicyjnego w Polsce.

2. Stowarzyszenia i organizacje pacjentów będące wzorem opieki nad chorymi
i ich rodzinami:
Nagroda Główna – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę

Za połączenie rodzicielskiej solidarności, empatii i miłości w niezwykłą, łańcuchową reakcję pomocy dzieciom chorym na cukrzycę. Za upowszechnianie wiedzy, która uratowała wiele młodych ludzkich istnień.

Wyróżnienie - Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
Za bohaterską pomoc chorym na SM oraz ich rodzinom, za determinację w zwracaniu uwagi całej Polski na chorobę ludzi, od których wielu odwraca swoje oczy. Za przywracanie nadziei wszystkim, którym jej zabrakło.

Wyróżnienie - Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks" w Kołobrzegu

W dowód wdzięczności za stworzenie ogrodu miłości wszystkim podopiecznym głodnym uczuć i zainteresowania. Za darowany uśmiech, czułość i determinację w walce o godność osób stygmatyzowanych.

Wyróżnienie - Fundacja Społeczna „Ludzie dla Ludzi"

Za skuteczną walkę z rakiem przy użyciu wszelkiego dostępnego dla człowieka oręża: od ulotki poprzez skomplikowane urządzenia medyczne, na gorących ludzkich sercach kończąc.

3. Środki publicznego przekazu oraz twórcy życia publicznego promujący edukację zdrowotną:
Nagroda Główna - Agata Młynarska
Za życiową decyzję odwrócenia obiektywów kamer od siebie i zwrócenia ich w kierunku osób, które najbardziej potrzebują troski i zainteresowania.

Za medialną determinację i przede wszystkim za ludzką wrażliwość.

Wyróżnienie - Paweł Kruś
W dowód uznania za umiejętne wykorzystanie zawodowego doświadczenia w edukacji zdrowotnej. Za wytyczanie nowych kierunków i standardów w dziennikarstwie zdrowotnym.

Wyróżnienie - Agnieszka Rosłoniak-Jeżowska
Za wyjątkową umiejętność podążania w medialnym mainstreamie pod prąd – na ratunek tym, którzy w milczeniu oczekują pomocy. Za determinację w upowszechnianiu społecznie ważnych tematów w telewizji i innych mediach.

Wyróżnienie - Wioletta Długosz-Leończuk

Za niezłomność w dziennikarskiej walce o prawa chorych. Za połączenie wrażliwości i determinacji w ukazywaniu problemów osób chorych oraz za siłę, której wielu z nich brakuje.

4. Nagroda Specjalna za wybitne osiągnięcia w służbie chorym:
Elżbieta Cichocka

Za talent połączenia wiedzy o zdrowiu i doskonałego warsztatu dziennikarskiego.

Za analityczną przenikliwość i bezstronność w ocenie sytuacji polskiej służby zdrowia.

Eleonora Grajczyk
Za samarytański entuzjazm i realizację w codziennym życiu duchowego testamentu Św. Kamila. Za wytrwałe i niezłomne otaczanie chorych czułością i profesjonalną opieką.

Wojciech Tomczyński
Za niezwykłą umiejętność wykorzystania własnego doświadczenia życiowego w skutecznej walce o godność osób żyjących z HIV. Za przełamywanie stereotypów i codzienną troskę o zwiększenie jakości życia chorych na Aids.

Siostra Urbana ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
W dowód wdzięczności za tysiące nieprzespanych nocy, podczas których Siostra pochylała się nad łóżkami chorych by mogli doświadczyć wrażliwości tak wielkiej, że była w stanie ukoić ból, strach i samotność. Za codzienne wypełnianie duchowego testamentu Św. Kamila.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe